torstai 30. tammikuuta 2014


TUTKITUTA TERVEYSTILANTEESI ENNEN KUNTOILUPROJEKTISI ALOITTAMISTA

Alla oleva teksti piti julkaista jo eilen blogissani. Sen esti Fujitsu Lifebookin "sairastuminen". Liekö syynä simahtamiseen ollut liikarasitus. Nyt värkkään tekstin vanhalla pöytäkoneellani ...

Miehillä on yleensä tapana arvioida kuntonsa yläkanttiin ja naisilla alakanttiin. Niinpä miehet aloittavat useimmiten kuntoilunsa pitkänkin tauon jälkeen aivan liian lujaa, mistä seuraa nopeasti ylirasittuminen ja jopa vammautuminen. Naisilla puolestaan on malttia aloittaa varovasti, tosin sitä on monasti aivan liian pitkään eli kuormitusta tai määrää ei uskalleta lisätä, jotta jatkuvaa kehitystä tapahtuisi.
Kauan ilman kuntoilua eläneen on syytä käydä jonkinmoisessa tutkimuksessa ennen kuntoiluprojektin aloittamista. Erityisen tärkeää se on silloin kun on jo jokin havaittu sairaus tai vamma. 

Verenkiertoelimistön tutkimuksesta kertoo kliinisen fysiologian erikoislääkäri Antti Mikola minun eloni -lehdessä (lääkäriasema Elonin lehti terveydestä ja hyvinvoinnista).

ALOITATKO KUNTOILUN PITKÄN TAUON JÄLKEEN, tykyttääkö, ahdistaako, huimaako?

Jokaisella meistä esiintyy toisinaan poikkeavia tuntemuksia rinnassa, ahdistavaa hengästymistä tai tykytystuntemuksia, mutta usein ne ovat vain hetkellisiä eivätkä sinällään haittaa päivittäisiä toimia. Mikäli oireet toistuvat ja liittyvät erityisesti ruumiilliseen tai henkiseen rasitukseen, on syytä selvittää oireiden taustaa.

Kliininen rasituskoe eli niin sanottu polkupyörätesti on edelleen perustutkimus arvioitaessa sydämen kuntoa tai epäiltäessä sydänsairautta. Oireiden taustaa selvitet­täessä eli diagnostisessa rasituskokeessa on tärkeää kuormittaa verenkiertoa maksimaalisesti tai oiretasolle saakka, jotta saadaan luotettava käsitys sydämen tilasta. Jotta riit­tävä kuormitus- tai syketaso saavutetaan, on toisinaan tarve pitää muutaman päivän tauko esim. joistakin verenpaine- tai rytmi­häiriölääkkeistä. Jos sairaus on jo aiemmin todettu, ja selvitetään esimerkiksi työkykyä vaikkapa sepelvaltimo-ohitusleikkauksen tai pallolaajennuksen jälkeen, ei lääketaukoja tarvita. Tällainen suo­rituskykyä mittaava rasitustesti on hyödyllinen myös sairastetun sydäninfarktin jälkeen. Valvotuissa olosuhteissa tehtynä veren­kierron rasituskoe selvittää miten paljon voi itseään turvallisesti rasittaa sekä työssä että vapaa- aikanaan. Liikunta ja yleiskunnosta huolehtiminen on sydänpotilaallekin tärkein hoito.

Ultraäänitutkimus kartoittaa sydämen rakenteen

Nykyaikaiset ultraaänitutkimuslaitteet mahdollistavat sydämen rakenteen ja koon selvittämisen. Verenpainetauti, varsinkin hoitamattomana, aiheuttaa kuormitusmuutoksia sydänlihak­seen, samoin sepelvaltimotauti pitkään jatkuessaan vaurioittaa sydäntä ja huonontaa sen pumppauskykyä. Sydämen sivuääni voi olla merkki läppäviasta, joka pitäisi huomioida esimerkiksi verenpaineen hoitoa arvioitaessa. Sydämen kattavalla ultraää­nitutkimuksella selvitetään luotettavasti sydämen koko, läppien ja sydänlihaksen toiminta, mahdolliset kuormitusmuutokset tai vajaatoiminnan aste.

Lasten sivuäänien tai epäiltyjen sydänvikojen selvittelyssä ultraäänitutkimus on ensisijainen tutkimusmenetelmä.

Sydänkäyrän vuorokausirekisteröinti paljastaa tauot ja lisälyönnit

Jokaisella meistä joskus on tuntunut, että sydän muljahtelee tai tykyttelee. Mikäli tuntemukset ovat toistuvia tai häiritseviä voi­daan niiden syy ja luonne selvittää sydänkäyrän (EKG) pitkäai­kaisseurannalla.

Perinteisessä lepo-EKG:ssa tallennetaan sydämen sähköistä toimintaa muutaman sekunnin ajan ja on sattumanvaraista josko juuri sillä hetkellä oireita tai löydöksiä ilmenee. Pitkäaikaisseu­rannassa (EKG 24 h-rekisteröinti) voidaan sydänkäyrää tallentaa 1-2 vuorokautta yhtäjaksoisesti ja tällöin oireiden tai löydösten osuvuus paranee.

Vuorokauden aikainen sykevaihtelu paljastaa mahdolliset hidaslyöntisyysvaiheet tai tauot sydämen toiminnassa. Eteisvärinää sairastavilla potilailla selvitetään lääkityksen tehokkuutta rytmin tasaamisessa.

Normaalisti sydän lyö noin 100 000 kertaa vuorokaudessa fyysisestä aktiivisuudesta riippuen. Iän myötä normaalistikin esiintyy ns. lisälyöntejä mutta useimmiten ne ovat täysin vaarat­tomia, toisille ne tuntuvat kiusallisilta. Pitkäaikaisseurannassa selviää mahdollisten lisälyöntien määrä ja mahdollinen lääki­tyksen tai lisätutkimusten tarve. Epäiltäessä tajunnan häiriöiden aiheuttajaksi sydänperäistä syytä on EKG:n vuorokausirekiste­röinti ensisijainen tutkimus.

Verenpaineen pitkäaikaisseuranta antaa kokonaiskuvan verenpaineen vaihtelusta

Verenpaine vaihtelee normaalisti jatkuvasti päivän aikana. Sekä ruumiillinen että henkinen rasitus nostaa verenpainetta, yöllä nukkuessa verenpaine laskee ja on alimmillaan. Toisinaan on vaikea arvioida onko mittaushetkella koholla oleva verenpaine merkki verenpainetaudista vaiko niin sanotusta valkotakkihypertoniasta eli vastaanottotilanteeseen liittyvästä jännityksestä. Arvioitaessa mahdollista lääkehoidon aloittamista verenpaineen vuorokausiseuranta (RR 24h-rekisteröinti) tuo lisätietoa kyseisen henkilön verenpainevaihtelusta kotioloissa tai/ja työssä ollessa. Myös lääkityksen tehon arvioinnissa vuorokausiseurannasta on hyötyä. Liian matalakin verenpaine voi aiheuttaa ongelmia ja näissäkin tapauksissa pitkäaikaisseuranta antaa lisätietoa. Seu­rannan aikana valveilla ollessa laite mittaa verenpaineen puolen tunnin välein, nukkuessa tunnin välein.

Elonissa tehdään kattavasti sydäntutkimuksia. Henkilökun­tamme ja lääkärimme ovat tutkimuksissa "vanhoja"konkareita.

Keskustele oman hoitavan lääkärisi tai työterveyslääkärisi kanssa tarvitseeko sydanterveytesi tarkempaa kartoitusta.


PÄIVÄN AJATELMA

Mielettömän unohdus

Erehdysten myöntäminen edellyttää huumorintajua, mutta aivan liian usein tämä taito saavutetaan elämässä vasta verraten myöhään. Kirjailija Ralph Waldo Emerson neuvoo: Elä päivä kerrallaan. Olet tehnyt voitavasi. Epäilemättä joitakin kömmähdyksiä ja mielettömiä erehdyksiä on sattunut; unohda ne niin pian kuin suinkin. Huomenna on uusi päivä; aloita se onnellisesti ja murehtimatta menneitä ja niin hilpeästi, etteivät entiset mielettömyytesi harmita sinua.

Beth Day

positiivarit.fi

 

Ei kommentteja: