perjantai 31. tammikuuta 2014


LIIKUNTA LÄÄKKEENÄ

Aloitin painoharjoitteluni muun kuntoiluni ohessa 1960-luvun loppupuolella, siis yli 45 vuotta sitten. Ei ihme, että melkoinen henkinen ja fyysinen riippuvuus on siihen kehittynyt. Niinpä jos olen lihaksiani rasittamatta vähintään kohtuullisesti, on viikon laiskana olon jälkeen vieroitusoireita, monenmoista krämppää ympäri kehoa ja mieli pottuuntunut. Eipä siinä sitten muuta kuin treenata kunnes tulee niin sanotusti tyhjänpotkaisu, jota noutajaksikin kutsutaan.

Koska tällä hetkellä ruokavalioni koostuu lähinnä proteiinipitoisista ruoka-aineista vihannesten ohella, joudun turvaamaan vitamiinien saannin hyvällä tuotteella. Sellainen on esimerkiksi Mivitotal, vaikkakin juuri nyt käytössäni on Berocca. Kun olin tuota B- ja C-vitamiinien sekä sinkin ja kromin lähdettä apteekista noutamassa, otin sieltä mukaani ilmaisen asiakaslehden nimeltään Terveydeksi (4/2013). Siitä löytyvät alla olevat kaksi artikkelia (Liikunta lääkitsee ja Pysy pystyssä).

Liikunta lääkitsee
 

Moni miettii liikunnan aloittamista tai lisäämistä, mutta sopivan lajin löytäminen voi olla vaikeaa. Saattaa olla epäselvyyttä liikunnan hyödyistä sairauksien ehkäisyssä tai hoidossa, samoin mahdollisista riskeistä. Millä tavalla esimerkiksi sydänpotilaan kannattaa liikkua?

Potilaan Lääkärilehden sivuilta löytyy nyt tietoa liikunnan yhteyk­sistä ja vaikutuksista 35 eri sairauteen. Myös mahdolliset liikunnan haitat ja vaarat mainitaan, samoin ohjeet niiden välttämiseen.

Liikuntaa lääkkeeksi -palvelun tarkoitus on lisätä ja helpottaa lii­kuntaa osana terveyttä ja toimintakykyä. Myös sairauksien ehkäisy, hoitoja kuntoutus ovat neuvoissa mukana.

Ohjeet on alun perin tarkoitettu lääkärien käyttöön. Ohjeet ovat suuntaa antavia, eli jos esimerkiksi jokin terveysriski mietityttää, kannattaa olla yhteydessä lääkäriin.

Tutustu seuraavaa klikkaamalla:
liikuntaohjeet  (kirjoita sivulla hakusanaksi "liikuntaohjeet") PYSY PYSTYSSÄ

Joulu-maaliskuun aikana Suomessa sattuu joka kuukausi 15000-22000 liukastu­mista. Vammoja tulee monenlaisia, esimerkiksi luunmurtumia joka kymmenennessä tapauk­sessa. Useimmat kaatumiset pystyisi helposti estämään.

 • Kengät kelin mukaan. Talvioloihin sopii par­haiten kenkä, jonka pohja on pehmeää ja huokoista materiaalia eikä se kovetu koval­la pakkasellakaan. Kengän pohjassa on voimakkaat kuviot, ja pohjakuvio on sivutta avoin. Jos talvikenkien korkolappu on muo­vinen, se kannattaa vaihdattaa suutarilla kumiseen.
 • Liukuesteet tuovat lisäturvaa. Kun ne hank­kii, kannattaa ottaa mukaan kengät, joiden kanssa niitä käyttää. Valinnassa on tärkeää, että esteet saa helposti päälle ja pois. Liukuesteitä saa muun muassa useista aptee­keista.
 • Tasapainoa sekä jalkojen ja keskivartalon lihasvoimaa parantava liikunta vähentää kaatumisia. Hyvää tasapainoliikuntaa on esi­merkiksi tanssi.
 • Ilmatieteen laitos ennustaa jalankulkusäätä maakunnittain. Jään päälle satanut lumi tai vesi sekä nopea lämpötilan vaihtelu nollan tienoilla aiheuttavat liukkaimmat kelit jalan­kulkijoille. Runsas lumipeitekin voi tamppaantua vaarallisen liukkaaksi.
 • Heijastimet tuovat lisäturvaa talviseen jalan­kulkuun. Mitä useampia heijastimia jalankul­kija käyttää, sitä paremmin autoilija näkee tämän pimeässä tai hämärässä.
Tutustu seuraavaa klikkaamalla: Pysy pystyssä -kampanja.


PÄIVÄN AJATELMA 

Kannustava kiitos arvostelun jälkeen on
kuin auringonpaiste sadekuuron jälkeen.

Goethe


positiivarit.fi


ÄLÄ UNOHDA TUTUSTUA NÄIHIN 

1. Mikäli kaipaat hyvää treeniohjelmaa ja ruokavaliota, löydät sellaisia seuraavista linkeistä:

2. 18-58-vuotias nainen, tutustu AIG KäsilaukkuTurvaan ja syöpävakuutukseen: 


HYVÄÄ VIIKONLOPPUA ...
torstai 30. tammikuuta 2014


TUTKITUTA TERVEYSTILANTEESI ENNEN KUNTOILUPROJEKTISI ALOITTAMISTA

Alla oleva teksti piti julkaista jo eilen blogissani. Sen esti Fujitsu Lifebookin "sairastuminen". Liekö syynä simahtamiseen ollut liikarasitus. Nyt värkkään tekstin vanhalla pöytäkoneellani ...

Miehillä on yleensä tapana arvioida kuntonsa yläkanttiin ja naisilla alakanttiin. Niinpä miehet aloittavat useimmiten kuntoilunsa pitkänkin tauon jälkeen aivan liian lujaa, mistä seuraa nopeasti ylirasittuminen ja jopa vammautuminen. Naisilla puolestaan on malttia aloittaa varovasti, tosin sitä on monasti aivan liian pitkään eli kuormitusta tai määrää ei uskalleta lisätä, jotta jatkuvaa kehitystä tapahtuisi.
Kauan ilman kuntoilua eläneen on syytä käydä jonkinmoisessa tutkimuksessa ennen kuntoiluprojektin aloittamista. Erityisen tärkeää se on silloin kun on jo jokin havaittu sairaus tai vamma. 

Verenkiertoelimistön tutkimuksesta kertoo kliinisen fysiologian erikoislääkäri Antti Mikola minun eloni -lehdessä (lääkäriasema Elonin lehti terveydestä ja hyvinvoinnista).

ALOITATKO KUNTOILUN PITKÄN TAUON JÄLKEEN, tykyttääkö, ahdistaako, huimaako?

Jokaisella meistä esiintyy toisinaan poikkeavia tuntemuksia rinnassa, ahdistavaa hengästymistä tai tykytystuntemuksia, mutta usein ne ovat vain hetkellisiä eivätkä sinällään haittaa päivittäisiä toimia. Mikäli oireet toistuvat ja liittyvät erityisesti ruumiilliseen tai henkiseen rasitukseen, on syytä selvittää oireiden taustaa.

Kliininen rasituskoe eli niin sanottu polkupyörätesti on edelleen perustutkimus arvioitaessa sydämen kuntoa tai epäiltäessä sydänsairautta. Oireiden taustaa selvitet­täessä eli diagnostisessa rasituskokeessa on tärkeää kuormittaa verenkiertoa maksimaalisesti tai oiretasolle saakka, jotta saadaan luotettava käsitys sydämen tilasta. Jotta riit­tävä kuormitus- tai syketaso saavutetaan, on toisinaan tarve pitää muutaman päivän tauko esim. joistakin verenpaine- tai rytmi­häiriölääkkeistä. Jos sairaus on jo aiemmin todettu, ja selvitetään esimerkiksi työkykyä vaikkapa sepelvaltimo-ohitusleikkauksen tai pallolaajennuksen jälkeen, ei lääketaukoja tarvita. Tällainen suo­rituskykyä mittaava rasitustesti on hyödyllinen myös sairastetun sydäninfarktin jälkeen. Valvotuissa olosuhteissa tehtynä veren­kierron rasituskoe selvittää miten paljon voi itseään turvallisesti rasittaa sekä työssä että vapaa- aikanaan. Liikunta ja yleiskunnosta huolehtiminen on sydänpotilaallekin tärkein hoito.

Ultraäänitutkimus kartoittaa sydämen rakenteen

Nykyaikaiset ultraaänitutkimuslaitteet mahdollistavat sydämen rakenteen ja koon selvittämisen. Verenpainetauti, varsinkin hoitamattomana, aiheuttaa kuormitusmuutoksia sydänlihak­seen, samoin sepelvaltimotauti pitkään jatkuessaan vaurioittaa sydäntä ja huonontaa sen pumppauskykyä. Sydämen sivuääni voi olla merkki läppäviasta, joka pitäisi huomioida esimerkiksi verenpaineen hoitoa arvioitaessa. Sydämen kattavalla ultraää­nitutkimuksella selvitetään luotettavasti sydämen koko, läppien ja sydänlihaksen toiminta, mahdolliset kuormitusmuutokset tai vajaatoiminnan aste.

Lasten sivuäänien tai epäiltyjen sydänvikojen selvittelyssä ultraäänitutkimus on ensisijainen tutkimusmenetelmä.

Sydänkäyrän vuorokausirekisteröinti paljastaa tauot ja lisälyönnit

Jokaisella meistä joskus on tuntunut, että sydän muljahtelee tai tykyttelee. Mikäli tuntemukset ovat toistuvia tai häiritseviä voi­daan niiden syy ja luonne selvittää sydänkäyrän (EKG) pitkäai­kaisseurannalla.

Perinteisessä lepo-EKG:ssa tallennetaan sydämen sähköistä toimintaa muutaman sekunnin ajan ja on sattumanvaraista josko juuri sillä hetkellä oireita tai löydöksiä ilmenee. Pitkäaikaisseu­rannassa (EKG 24 h-rekisteröinti) voidaan sydänkäyrää tallentaa 1-2 vuorokautta yhtäjaksoisesti ja tällöin oireiden tai löydösten osuvuus paranee.

Vuorokauden aikainen sykevaihtelu paljastaa mahdolliset hidaslyöntisyysvaiheet tai tauot sydämen toiminnassa. Eteisvärinää sairastavilla potilailla selvitetään lääkityksen tehokkuutta rytmin tasaamisessa.

Normaalisti sydän lyö noin 100 000 kertaa vuorokaudessa fyysisestä aktiivisuudesta riippuen. Iän myötä normaalistikin esiintyy ns. lisälyöntejä mutta useimmiten ne ovat täysin vaarat­tomia, toisille ne tuntuvat kiusallisilta. Pitkäaikaisseurannassa selviää mahdollisten lisälyöntien määrä ja mahdollinen lääki­tyksen tai lisätutkimusten tarve. Epäiltäessä tajunnan häiriöiden aiheuttajaksi sydänperäistä syytä on EKG:n vuorokausirekiste­röinti ensisijainen tutkimus.

Verenpaineen pitkäaikaisseuranta antaa kokonaiskuvan verenpaineen vaihtelusta

Verenpaine vaihtelee normaalisti jatkuvasti päivän aikana. Sekä ruumiillinen että henkinen rasitus nostaa verenpainetta, yöllä nukkuessa verenpaine laskee ja on alimmillaan. Toisinaan on vaikea arvioida onko mittaushetkella koholla oleva verenpaine merkki verenpainetaudista vaiko niin sanotusta valkotakkihypertoniasta eli vastaanottotilanteeseen liittyvästä jännityksestä. Arvioitaessa mahdollista lääkehoidon aloittamista verenpaineen vuorokausiseuranta (RR 24h-rekisteröinti) tuo lisätietoa kyseisen henkilön verenpainevaihtelusta kotioloissa tai/ja työssä ollessa. Myös lääkityksen tehon arvioinnissa vuorokausiseurannasta on hyötyä. Liian matalakin verenpaine voi aiheuttaa ongelmia ja näissäkin tapauksissa pitkäaikaisseuranta antaa lisätietoa. Seu­rannan aikana valveilla ollessa laite mittaa verenpaineen puolen tunnin välein, nukkuessa tunnin välein.

Elonissa tehdään kattavasti sydäntutkimuksia. Henkilökun­tamme ja lääkärimme ovat tutkimuksissa "vanhoja"konkareita.

Keskustele oman hoitavan lääkärisi tai työterveyslääkärisi kanssa tarvitseeko sydanterveytesi tarkempaa kartoitusta.


PÄIVÄN AJATELMA

Mielettömän unohdus

Erehdysten myöntäminen edellyttää huumorintajua, mutta aivan liian usein tämä taito saavutetaan elämässä vasta verraten myöhään. Kirjailija Ralph Waldo Emerson neuvoo: Elä päivä kerrallaan. Olet tehnyt voitavasi. Epäilemättä joitakin kömmähdyksiä ja mielettömiä erehdyksiä on sattunut; unohda ne niin pian kuin suinkin. Huomenna on uusi päivä; aloita se onnellisesti ja murehtimatta menneitä ja niin hilpeästi, etteivät entiset mielettömyytesi harmita sinua.

Beth Day

positiivarit.fi

 

maanantai 27. tammikuuta 2014


ASETA SOPIVAT TAVOITTEET

Kenties Sinäkin kuulut siihen ryhmään, joka ei halua osallistua mieluisassa fyysisessä lajissaan mihinkään kilpailuun, vaan otella itsensä kanssa saadakseen paremman kunnon ja terveyden. Niidenkin eteen on jo tehtävä säännöllistä ja välillä kovaakin työtä, mikä vaatii mukavuusalueen ulkopuolelle menoa eli hikeä ja kipuakin.

Aina projektiin ryhdyttäessä on asetettava itselleen jokin selvä tavoite. Se ei saa olla yltiöpäinen, vaan realistinen, tavoitettavissa oleva. Sellainen ei ole se, että olet laihduttamassa ja haluat kolmessa kuukaudessa vähentää kehostasi rasvaa 20 kiloa. Kokonaispainosi voi kyllä tuossa ajassa pudota tuon määrän olemalla kitudieetillä ja liikkumatta. Suurin osa vähennyksestä on lihasmassaa ja nestettä. Järjellisempi tavoite on 0.5-1.0 kilon vähennys viikossa - toisin sanoen 6-12 kiloa. Siihen päälle toinen kolmen kuukauden projekti, niin saatat olla päässyt 20 kilon pudotukseen ja vielä niin, että valtaosa siitä on nimenomaan rasvaa.

Jos haluat lisätä lihasmassaasi, saat unohtaa äskeisestä puolet pienemmän määrän, siis 10 kilon lisäyksen, kolmessa kuukaudessa. Millään treenillä eikä siihen yhdistetyllä ruokavaliolla ilman kovaa "lääkitystä" ei saa kymmentä kiloa pelkkää lihasta lisää noin lyhyessä ajassa. Siihen voi mennä kokonainen vuosi tai paljon enemmänkin. 

Amerikkalainen, alunpitäen Puerto Ricossa syntynyt, naturaali kehonrakentaja ja valmentaja 
Hugo Rivera on jossain artikkelissaan todennut, että kehosta pitäsi saada pois kaikki ylimääräinen rasva ennen lihasmassaprojektin aloittamista. Tämä tarkoittanee miehillä suunnilleen rasvaprosenttia 10 ja naisilla jotain väliltä 15-20. Normaalipainoisella miehellä rasvaproentti on yleensä 15-20 ja naisilla 25-30. Näin ollen kummankin sukupuolen pitää vähentää kropastaa ensin arviolta vähintään 5-10 kiloa rasvaa.

Kun tavoitteeseen on sisällytetty tarkat lukemat (painonhallinnassa tämä tarkoittaa kilo- ja aikamäärää), on toimintasuunnitelman laatimisen aika. Sekin on luotava niin, että toteuttaminen on mahdollista. Menestyminen vaatii aina säännöllistä ja pitkäjänteistä työtä. 

 1. Selvitä itsellesi omat heikkoutesi ja vahvuutesi.
 2. Keskity sitten vain niihin ominaisuuksiisi, joihin kykenet vaikuttamaan, älä niihin, joita on täysin mahdotonta muuttaa.
 3. Tee itsellesi tarkka tavoite.
 4. Jaa päätavoite osatavoitteiksi: etene askel kerrallaan eteenpäin, ei taakse, ei edes sivuille.
 5. Hanki riittävästi oikeaa tietoa matkaevääksi.
 6. Ole ahkera ja sinnikäs.

Olet sitten painoasi vähentämässä tai lisäämässä, Sinun on asennoiduttava projektiisi kokonaisvaltaisesti. Se tarkoittaa huolehtimista oikeanlaisesta ruokavaliosta, lihaskunto- ja kestävyysharjoittelusta, levosta ja henkisestä asenteesta.
PARI MUISTUTUSTA

1. Mikäli kaipaat hyvää treeniohjelmaa ja ruokavaliota, löydät sellaisia seuraavista linkeistä:
2. 18-58-vuotias nainen, tutustu AIG KäsilaukkuTurvaan ja syöpävakuutukseen: PÄIVÄN AJATELMA

Harva juttu tässä maailmassa on vahvempi 
kuin myönteinen tönäisy. Hiukan myönteisyyttä 
ja toivoa ja "Kyllä sinä siitä selviät!", 
kun on oikein hankalaa.

Richard De Vos

positiivarit.fi


perjantai 24. tammikuuta 2014


PUHELINSOVELLUKSIA KUNTOILUUN

Omaan Samsung Android-puhelimeeni olen asentanut monta kuntoilusovellusta:
 • Check
 • MaxMuscle
 • Fitness Buddy
 • Virtual Gym
 • Jetfit
 • Squats
 • Jim Stoppani
 • Instant Heart Rate

Kunto Plus esittelee nettisivuillaan seuraavat puhelinsovellukset:
Puhelinsovelluksissa on muun muassa vatsatanssia, kalorivahti, juoksupäiväkirja ja tietysti musiikkia.
Uuden sukupolven puhelinsovelluksilla voi edistää liikunnallista elämäntapaa monin eri tavoin. Seuraavassa on 1 Nokian älypuhelimissa toimiva sovellus ja 6 iPhone-appia, jotka kannustavat ja motivoivat aktiiviseen ja terveelliseen elämään.

Seuraa tuloksiasi ja kehitystäsi: Instant heart rate
Tutkijat ovat kehittäneet sovelluksen, jolla voi mitata eteisvärinää. Pidät vain sormea iPhonen kamerassa ja kuvaat. Sovellus mittaa verenkierron ja kertoo, onko sydämesi rytmi epävakaa. Tulossa iPhone 4S:ään.
Instant heart rate sovelluksen voi ladata täältä

Seuraa tuloksiasi ja kehitystäsi: Drinking Mirror
Jos haluat nähdä, mitä alkoholi tekee ulkonäöllesi, lataa “Drinking Mirror”. Lataat sinne kuvasi, syötät alkoholinkäyttösi – ja näet tulevaisuutesi! Ilmainen, saatavilla sekä Androidiin että iPhoneen.
Drinking mirror sovelluksen voi ladata täältä

Seuraa tuloksiasi ja kehitystäsi: Sports Tracker
Sports Tracker on yksi Suomen suosituimmista Nokian S60-puhelimiin (mm. 5530, 5800, N97, E75 ja N85) ja N8-älypuhelimiin saatavista lisäsovelluksista.
Sports Tracker tekee puhelimesta GPS-treenitietokoneen ja kerää paikka- ja nopeustietoja puhelimeen. Tietojen avulla liikkuja näkee reitin ja voi seurata mm. askeltiheyttä, matkaa ja keskinopeutta. Tiedot tallennetaan päiväkirjaan, jolla voi seurata kehitystään, ja lisäksi ne voi jakaa Facebookissa muiden kanssa.
Sports Tracker sovelluksen voi ladata täältä

Kalorien tarkkailuun: ShapeUp
ShapeUp-sovelluksen avulla voit helposti tarkkailla syömiesi kaloreiden määrää iPhonen avulla. Ohjelma laskee myös, kuinka monta grammaa proteiinia, hiilihydraatteja ja rasvaa saat päivän mittaan. Lisäksi se antaa ehdotuksen siitä, mikä olisi sopiva kalorimäärä laihtuaksesi tai pysyäksesi ihannepainossasi.
ShapeUp Appin voi ladata täältä

Vatsatanssia: Belly Dance Fitness
Jos haluat oppia uuden ja hauskan kuntoilulajin, kokeile Belly Dance Fitness -sovellusta. Sen avulla voit opetella vatsatanssia iPhonen kanssa. Sovelluksessa on filmi, jolla tanssinopettaja käy läpi lämmittelyn, perusharjoitukset ja erilaisia tanssitekniikoita. Tanssiminen on hauskaa, joskin liikkeitä voi olla hieman hankalaa seurata puhelimen näytöltä.
Belly Dance Fitness Appin voi ostaa täältä

Joogaa: Yoga Trainer Lite
Lämmittelyohjelma, viisi meditaatioohjelmaa ja paljon erilaisia jooga-asanoita iPhoneen. Liikkeet on kuvailtu selkeästi sekä tekstein että kuvin. Sovelluksen ulkoasu on kömpelö, mutta sisältö toimiva.
Yoga Trainer Lite Appin voi ladata täältä

Ajastinsovellus, joka laskee toistot: Interval Timer
IPhonesta saa näppärän avun intervalliharjoituksiin tai esimerkiksi 6 x 30 sekunnin toistoihin. Ajastin laskee sekä ajan että toistojen määrän. Ohjelma kertoo äänimerkein ja värein, milloin on tauon ja milloin seuraavan intervallin tai sarjan aika.
Interval Timer Appin voi ostaa täältä

Ryhtiä: The Feel Good Body Reminder
Ryhti kuntoon 21 päivässä, lupaa iPhone-sovellus, joka antaa kolmen päivän välein kolmen viikon ajan vinkkejä kehon asennon korjaamiseksi. Vinkit ohjaavat kävelemään, seisomaan, istumaan ja hengittämään oikealla tavalla. Ohjelma antaa halutessasi muistutuksia pitkin päivää.
The Feel Good Body Reminder Appin voi ostaa täältä

Musiikkia treenin tahtiin: iSweat2theBeat
IPhone-sovellus auttaa löytämään lajiin sopivaa treenimusiikkia. Ohjelmasta voi valita yli 70 000 iTunesin kappaleesta, jotka on lajiteltu musiikin tempon mukaan (BPM eli iskua minuutissa). Kun tiedät oman rytmisi, voit sovelluksen avulla valita mieleisesi kappaleet, jotka sopivat treeniin parhaiten. Musiikin lataaminen maksaa erikseen.
iSweat2theBeat Appin voi ostaa täältä 
Teksti: Kristin Helgesson Svenske


ÄLÄ UNOHDA TSEKATA NÄITÄ 

1. Mikäli kaipaat hyvää treeniohjelmaa ja ruokavaliota, löydät sellaisia seuraavista linkeistä:

2. 18-58-vuotias nainen, tutustu AIG KäsilaukkuTurvaan ja syöpävakuutukseen: 


PÄIVÄN AJATELMA

Erehdyitkö? Onneksi olkoon!


Me kaikki teemme päivittäin ratkaisuja jotka määräävät tulevaisuutemme suunnan. Kukaan, olipa kuinka viisas tahansa ja omasipa kuinka paljon periaatteita tai kokemusta hyvänsä, ei voi aina osua oikeaan ratkaisuun.

Erehtyminen ei ole mikään häpeä. Häpeä on siinä, ettemme ota erehdyksistämme oppia, ettemme toivu tappioistamme, ettemme ryhdistäydy, karista menneitä harteiltamme ja yritä toistamiseen.

Ann Landers

positiivarit.fiHYVÄÄ VIIKONLOPPUA ...keskiviikko 22. tammikuuta 2014


TAISTELU SOKERIA VASTAAN

Koko nuoruuteni toitotettiin, kuinka rasvat ja nimenomaan eläinrasvat ovat myrkkyä ihmisen painonhallinnalle ja terveydelle. Kun söi rasvaisia ruokia, lihoi ja verisuonet tukkeutuivat niin, että sydänkohtaus oli taatusti jossain vaiheessa iskemässä. Kaikenlaiset sokerit sensijaan olivat terveellisiä energianlähteitä.

Viime aikoina on tullut julki useita tutkimuksia, jotka todistavat asian olevan aivan päinvastoin eli syyllinen liikalihavuuteen ja verisuonistosairauksiin löytyy sokerista. Se ei kuitenkaan missään nimessä tarkoita, että tulisi kokonaan välttää hiilihydraatteja. Ne kun ovat lihastyön energianlähteitä. Näihin lähteisiin ei kuitenkaan tarvitse sisällyttää valkoista sokeria ja valkeita jauhoja sisältäviä "höttöhiilareita". Jos niiden käyttämää energiaa ei käytetä välittömästi liikuntaan, varastoituvat ne kehoon rasvaksi.

Tohtori Matti Tolonen kirjoittaa 21.1.2014 päitetyissä terveysuutisissaan muun muassa:
Maailman johtavat lihavuusasiantuntijat käyvät taistoon sokeria vastaan kampanjalla nimeltään Action on Sugar. Sen tarkoitus on vaikuttaa hallituksiin, jotta yleistyvä lihavuus- ja diabetesepidemia saataisiin hallintaan vähentämällä hiilihydraattien liiallista syöntiä.
Kampanjassa on mukana maailmankuuluja lääkäreitä, mm. tohtori Robert Lustig (kirjoittanut kirjan of Fat Chance: The Bitter Truth About Sugar), professorit John Wass (academic vice-president of the Royal College of Physicians, UK), Philip James (International Association for the Study of Obesity), Sir Nicholas Wald (Wolfson Institute of Preventive Medicine, UK) ja Yoni Freedhoff (sisätautiopin apulaisprofessori University of Ottawa, Canada).
He vaativat elintarviketeollisuutta vähentämään ruokien (valmisruoat, murot) ja virvoitusjuomien sokeripitoisuutta 30 %. Tiesitkö, että 330 ml Coca-Cola sisältää sokeria 9 teelusikallisen verran? Yhtiö lupaakin nyt vähentää joidenkin juomiensa kalorimääriä. Sokerin vähentäminen 20-30 %:lla pienentää päivittäisten kilokalorien saantia noin 100:lla ja enemmän niillä ihmisillä, jotka syövät paljon sokerisia tuotteita.
Action on Sugar –kampanja tähtää samankaltaiseen tulokseen kuin 1990-luvun kampanja nimeltään Cash (Consensus Action on Salt and Health), jolla saatiin menestyksellisesti vähennettyä ruokien suolapitoisuuksia 25-40 %. Professori Graham MacGregor johti sekä Cashiä että nyt Action on Sugaria. Kun vähennykset tehdään vähitellen, kuluttajat eivät huomaa mitään, sanoo MacGregor. Kellogg's Cornflakes on vähentänyt suolapitoisuuttaan 60 %. Myös Mars ja Tesco ovat jo vähentäneet joidenkin tuotteittensa sokeripitoisuutta.
Ongelmia kuitenkin on odotettavissa. Elintarviketeollisuus väittää, että sokerit ovat hiilihydraatteja, joita ihminen tarvitsee ruoassaan ja että ihmisten on vain vähennettävä kaloreitaan syömällä vähemmän. Näin ollen ei ole tarpeen vähentää sokereita. Ne eivät ole lihavuuden syynä, väittää teollisuus (Food and Drink Federation). Sokerit on merkitty myyntipäällyksiin, joista kuluttaja voi lukea ne ostaessaan tuotteen. Sokerit eivät ole erityisen haitallisia, sanoo teollisuus.
Kardiologi Aseem Malhotra (joka äsken herätti suurta kohua tuomitsemalla BMJ:ssa opin tyydytetyn rasvan vaarallisuudesta, Saturated fat heart disease 'myth' ) toimii Action on Sugar –kampanjan tieteellisenä johtajana. Hän on täysin eri mieltä teollisuuden kanssa. "Sokeri lisää diabeteksen riskiä olipa henkilö normaali- tai ylipainoinen. Elimistö ei tarvitse lisättyä sokeria”, hän tiivistää. Teollisuuden väite, että lisätty sokeri on arvokasta ravintoa, on pötyä, Malhotra sanoo.
Robert Lustig (lasten endokrinologian professori University of California, San Francisco) sanoo, että sokeri on lapsille kuin alkoholia, joka lisää diabeteksen ja rasvamaksan riskiä. Simon Capewell, kliinisen epidemiologian professori (Liverpool University) vertaa sokeria tupakkaan. Vertaus on aiheuttanut erimielisyyttä Britanniassa. Daily Mirror listaa suosikkiruokien sokerimääriä. Tavallinen britti syö sokeria 12 teelusikallista päivässä, jotkut jopa 46!
Obesity experts campaign to cut sugar in food by up to 30%. The Guardian 9.1.2014.
Sugar health risk cannot be compared to smoking, says Andrew Lansley. The Guardian 9.1.2014.
The secret sugars in some of your favourite foods. Daily Mirror 10.1.2014PARIT LIHASMASSATREENIT

Maanantaina kerroin, ettei ainakaan lonkkani kestänyt Jim Stoppanin 
6 Week to Shortcut to Shred -ohjelman kestävyysosuuksia. Koska painonhallinnan tärkein työkalu on varsinaisesti ruokavalio eikä treeni, satsaan enemmän siihen. Tämä tarkoittaa, että syön lähinnä vain vihanneksia proteiini- ja rasvapitoisten ruoka-aineiden lisäksi. Hiilarit tulevat vihannesten ohella aamupuurosta, miedosta urheilujuomasta treenin aikana, palautusjuomasta heti treenin jälkeen ja ananaksesta omassa liemessään iltapalan yhteydessä. 4-jakoisen treeniohjelmani kierroksen lopussa päivää ennen seuraavan kierroksen alkua tankkaan hiilihydraatteja (täysjyväleipää, -pastaa tai riisiä, perunaa, hedelmiä).

Punttitreenissäni käytän edelleen Jim Stoppanin oppeja, mutta nyt mukaelen omalla tavallani ohjelmaa Shortcut to Sizekoska en voi tehdä kaikkia Jimin ehdottamia liikkeitä vammojeni ja kotioloissa harjoitteluni takia. En myöskään käytä jakoa 2+1+2+2 (kaksi treeniä peräkkäisinä päivinä, yksi lepopäivä, kaksi treeniä ja kaksi lepopäivää). Oma jakoni on 1+1+1+1+1+1+2 eli treenaan jokatoinen päivä ja kierroksen lopussa pidän kaksi lepopäivää, joista jälkimmäisenä tuo mainitsemani hiilaritankkaus.

Ohjelma on siis nelijakoinen:

1. Rinta, ojentajat ja pohkeet.
2. Selkä, hauikset ja vatsa.
3. Hartiat, epäkkäät ja pohkeet.
4. Reidet ja vatsa.


Sunnuntaina 19. tammikuuta (1.1) treenini oli seuraavanlainen:

Alkuverryttely
 • crosstraineria viisi minuuttia
 • dynaamista venyttelyä muutama minuutti
Punttiosuus (1h 20 min)

Palautukset sarjojen välillä 2 minuuttia ja viimeisissä sarjoissa rest pause 15-20 sekuntia.

Rinta
 • penkkipunnerrus (kpt) verr. 1x15 ja "maks" 15, 13, 12 ja 10+2 (rp)
 • vinopenkkipunnerrus (kpt) 12, 12 ja 11+3 (rp)
 • vipunosto vinopenkillä (kpt) 15, 15 ja 15+5 (rp)
 • vipunosto tasapenkillä (kpt) 15, 15  ja 15+5 (rp)
Ojentajat
 • ranskal.punn.maaten (mt) verr. 1x15 ja "maks" 15, 15, 12 ja 12+4 (rp)
 • ranskal.ounn. (kp) 15, 15 ja 15+4 (rp)
Pohkeet
 • varp.nousu (sl, kp) 30, 30, 30, 30 ja 30+10 (rp)
Jäähdyttely
 • kevyttä spinningiä viisi minuuttia
 • kevyttä staattista venyttelyä
Lyhenteet: kp(t)=käsipaino(t), rp=rest pause, mt=mutkatanko ja sl=steppilauta.


Tiistaina 21. tammikuuta (1.2) treenini oli seuraavanlainen:

Alkuverryttely
 • crosstraineria viisi minuuttia
 • dynaamista venyttelyä muutama minuutti
Punttiosuus (1h 31 min)

Selkä
 • yhdenkädensoutu (kp) verr. 1x15/15 ja "maks" 15/15, 15/15 ja 15+5/15+5 (rp)
 • leveä leuanveto (TG, lt) 12, 12, 12 ja 12+3 (rp)
 • ylätalja suorin käsin (TG, lt) 15, 15, 15 ja 15+7 (rp)
Hauikset
 • hauiskääntö (lt) norm. ote 15, 15 ja leveä ote 15 ja 14+7 (rp)
 • vuorottainen hk. vinopenkllä (kpt) 15, 15, 15 ja 15+5 (rp)
Vatsa
 • lantionnosto maaten (kp) 30 ja 20+8 (rp)
 • vatsarutistus 30 ja 20+8 (rp)
 • vatsarutistus kyljille 20/20 ja 20+12/20+12 (rp)
Jäähdyttely
 • kevyttä spinningiä viisi minuuttia
 • kevyttä staattista venyttelyä

Lyhenteet: kp(t)=käsipaino(t), rp=rest pause, TG=Total Gym 1000 -monitoimilaite ja lt=levytanko.PARI MUISTUTUSTA


1. Mikäli kaipaat hyvää treeniohjelmaa ja ruokavaliota, löydät sellaisia seuraavista linkeistä:
2. 18-58-vuotias nainen, tutustu AIG KäsilaukkuTurvaan ja syöpävakuutukseen: PÄIVÄN AJATELMA

Monet kuvittelevat, että pelkkä varhain
nouseminen aamuisin takaa menestymisen
elämässä. Se ei kuitenkaan riitä: 
on myös noustava hyvällä tuulella.

Marcel Achard

maanantai 20. tammikuuta 2014


ELÄMÄ ON LÄHINNÄ YKSILÖLAJI

Eilen tulin yhtämatkaa lähikauppareissulta erään naapurini kanssa. Koska olemme molemmat vähintään penkkiurheilijoita, kääntyi keskustelu nopeasti huippu-urheilun vaativuuteen. Totesimme yhdessä, että kuntoilija saavuttaa korkeintaan puolet huippu-urheilijoiden tulostasosta. On sama onko kyse hiihdosta, juoksusta, pyöräilystä tai vaikkapa keihäänheitosta.

40-45 metriä on erittäin kova tulos miehelle ja 30-35 metriä naiselle, joka ei ole koskaan keihästä aikaisemmin heittänyt, olkoon sitten kropassa kuinka paljon voimaa ja notkeutta tahansa. Kansainvälinen menestys tässä ensimmäisiin ihmisen historian urheilulajeihin kuuluvassa lajissa vaatii suunnattoman harjoittelun lisäksi hyviä perintötekijöitä. Jos joku vielä vakavan loukkaantumisen jälkeen kykenee nopeasti palaamaan maailman huipulle, on hän palkintonsa ansainnut olla Suomen paras urheilija. Tero Pitkämäki on eittämättä tämän hetken tunnetuin urheilija rajojemme sisäpuolella toisin kuin jotkut muut kympin kärkeen sijoittuneet. Tuttuja olivat kaikki toki urheilutoimittajille, jotka valinnan suorittivat.

Meillä ihmisillä on tapana lyödä mainio urheilija maanrakoon ja mitätöidä hänen saavutuksensa heti, kun hän jonkin virheen tekee. Lance Armstrong tervehtyi vaikeasta kivessyövästä, joka oli tehnyt etäpesäkkeitä keuhkoihin ja aivoihin. Syöpä itsesssään on jo paha hirviö, joka taltuttaa useimpien potilaiden elämänhalun täydellisesti. Lance Armstrong voitti kuitenkin seitsemän kertaa Ranskan ympäriajon, Tour de Francen. Se on valtaisa saavutus dopingista huolimatta. 

Itse vaikeat syöpähoidot läpikäyneenä ja sitten luuydinsyöpäni 15 vuotta olleena lepotilassa tiedän, että vaikka syöpädiagnoosi on raskasta potilaiden omaisille, on se raskainta potilaalle itselleen. Useimmiten kun vielä on kyseessä toistaiseksi parantumaton sairaus, on joka päivä kamppailtava olkapäällä istuvaa viikatemiestä vastaan. Lisäaikaa saattaa saada elämällä fyysisesti ja henkisesti terveellistä elämää. Se tarkoittaa sopivaa liikuntaa, mahdollisimman terveellistä ravintoa, riittävää lepoa ja stressin välttämistä.

Hain perjantai-iltana R-Kioskin postipisteestä kirjan "Vapaudu masennuksesta luonnon keinoin". Olin tilannut sen lootuskauppa.fi:sta paria päivää aikaisemmin. Kirja selvittää kuinka suuri merkitys ravinnolla on aivojen kemialliselle toiminnalle ja sitä kautta mieleemme ja kehoomme. 

Tänään aamu-tv:ssa oli luontaisterapeutti kertomassa miten tärkeitä ajatuksemme ja asenteemme ovat terveydellemme.

Sinä tätä tekstiäni lukeva olet mitä todennäköisemmin minua (64 v) paljon nuorempi. Voisin ehkä olla ikäni puolesta Sinun isäsi tai peräti isoisäsi. Toivon Sinun ottavan vakavasti "vanhan miehen" sanat: Pistä terveys kaikessa etusijalle. Se on tärkeämpi kuin ulkomuoto tai jopa ihmissuhteet. Elämä on lähinnä yksilölaji, sillä joudut olemaan itsesi kanssa ympäri vuorokauden koko elämäsi ajan.
TAKAISIN LIHASMASSATREENIIN

64-vuotias kroppani alkaa olla kulunut sieltä sun täältä. Aivan kaikkea ei voi enää harrastaa eikä kuinka paljon tahansa. Jim Stoppanin 6 Week Shortcut to Shred -ohjelma on mainio polttamaan rasvaa ja lisäämään lihaskestävyyttä ja jonkin verran voimaakin. Kolmen viikon suuri määrä kestävyysharjoitteita punttiliikkeiden palautusten aikana tulehdutti lonkkani niin, että jouduin pyytämään lähellä asuvan tuttavani käymään minulle kaupassa yhtenä päivänä.

Eilen tein ensimmäisen lihasmassatreenin, siis ilman välihyppelyitä ynnä muita vastaavia. Kirjoittelen siitä lisää Sinulle keskiviikkona. Rasvan lisääntymisen kroppaani estän ruokavaliolla, jonka olen koostanut niin, että rasvaprosentti voisi pienentyäkin.
PÄIVÄN AJATELMA

Älä lupaa, ellet ole tosissasi
  
Kun joudut tilanteeseen, jossa sinun on valittava sen välillä, mitä muut haluavat sinun tekevän ja mitä itse haluaisit, voit kieltäytyä tahdikkaasti.

1. Tee se heti, ennen kuin liian suuria toiveita ehtii herätä. 
2. Älä tunne olevasi pakotettu perustelemaan jokaista kieltäytymistäsi.
3. Yritä puhua kärsivällisesi ja kiihtymättä.
4. Yritä tehdä vastaehdotus silloin, kun kieltäytyminen on vaikeaa.

Muiden auttaminen on tärkeä osa elämää, mutta se ei tarkoita sitä, että meidän olisi uhrattava aikamme ja tarmomme jokaisen apua pyytävän vuoksi. Jotta ele todella koettaisiin auttavaiseksi ja sitä arvostettaisiin, se on tehtävä oma-aloitteisesti pelkästään auttamismielessä.

Fredelle & Rona Maynard

positiivarit.fiMUISTUTUS 18-58 -VUOTIAILLE NAISILLE

Jos et ole vielä tutustunut AIG KäsilaukkuTurvaan ja syöpävakuutukseen, tee se nyt 
klikkaamalla tästä.perjantai 17. tammikuuta 2014


KUNNIAA MYÖS ARKILIIKUNNALLE

On toki hyvä, jos Sinulla riittää aikaa ja tahtoa harrastaa tehokasta liikuntaa 30-60 minuuttia muutamana päivänä viikossa. Muista kuitenkin, että harjoittelustasi saamasi hyöty on vähäinen, jos noin 165 tuntia 168:sta olet liikunnallisesti passiivinen ja kaikenlisäksi mättäät suuhusi mitä sattuu. Nyt on aika ottaa kokonaisuus haltuusi: Ole fyysisesti ja henkisesti aktiivinen ja syö terveellisesti, mutta tee se niin, ettet synnytä itsellesi stressiä.

Kunto Plus antaa seuraavanlaisia vinkkejä arkiliikuntaan artikkelissa "Syke ylös arjessa":

Arkiliikuntaa työpäivään
 • Pyöräile tai kävele työmatkasi.
 • Pyri lisäämään aktiivisuuttasi kaikessa, mitä teet. Valitse portaat hissin sijaan, hae posti itse jne.
 • Nouse seisomaan työpöytäsi ääreltä tai istu jumppapallon päällä. Tee pari kyykkyä tai punnerrusta pienenä taukojumppana. Pidä minuutin tauko puolen tunnin välein.
 • Kokeilkaa kävelykokouksia tai palaveeratkaa välillä seisten.
 • Käy lounaalla työpaikkasi ulkopuolella, niin saat samalla jaloittelua.
 • Kokeile kenkiä, jotka aktivoivat useita lihasryhmiä kävellessäsi ja seistessäsi (esimerkiksi MBT).
Näin paljon arkiliikunta voi lisätä energiankulutustasi

Arkiliikuntaa kotona
 • Valitse sellaisia kotitöitä, jotka vaativat fyysistä aktiivisuutta. Käy esimerkiksi viemässä roskat ja anna kumppanisi kuoria perunat.
 • Hyödynnä television katseluun käyttämäsi aika tekemällä lihaskuntoliikkeitä.
 • Pysy liikkeessä tai järjestele kotia, kun puhut puhelimessa. Valitse aktiivinen toiminta Facebookin ja viestittelyn sijaan.RASVANPOLTON TOINEN JAKSO

Parin päivän kuluttua aloitan Jim Stoppanin 6 Week Shortcut to Shred -ohjelman mukaelmani toisen vaiheen eli viikot 4-6. Siinä harjoitteet ovat samat kuin viikoilla 1-3. Teho lisääntyy vielä entisestään, sillä jokaisen harjoitteen viimeisen sarjan jälkeen teen vuorottain 15 sekuntia crosstraineria + maksimitoistot vähennetyllä painolla + 15 sekuntia crosstraineria + maksimitoistot vähennetyllä painolla (pudotussarjat).

Ruokavaliokin kiristyy, koska hiilareita pitäisi nauttia vain gramman verran painokiloani kohden treenipäivinä ja yhtenä päivänä viikossa (lepopäivänä tankkaus) peräti nelisen grammaa jokaiselle kehoni painokilolle.
PÄIVÄN AJATELMA

Kun suunnitelmat laaditaan etukäteen, 
on hämmästyttävää, 
miten usein olosuhteet sopivat niihin.

positiivarit.fi


MUISTUTUS 18-58 -VUOTIAILLE NAISILLE

Jos et ole vielä tutustunut AIG KäsilaukkuTurvaan ja syöpävakuutukseen, tee se nyt 
klikkaamalla tästä.


HYVÄÄ VIIKONLOPPUA ...tiistai 14. tammikuuta 2014


NAISILLE VAKUUTUS KÄSILAUKULLE JA SYÖVÄN VARALLE

Maksuton KäsilaukkuTurva 

Naisen käsilaukku sisältää monenmoista tärkeää. Sellaisia ovat esimerkiksi maksukortit, henkilöpaperit, avaimet, meikit ja korut. AIG:n maksuton KäsilaukkuTurva -vakuutus korvaa laukun ja sen sisällön ryöstön tai varkauden yhteydessä. Vahingon tapahtuessa saat jopa 250 € korvauksen itse käsilaukusta sekä 250 € muihin kuluihin.

Jättämällä yhteystietosi voit voittaa FashionStore.fi 300 € lahjakortin. Voit hankkia sillä vaikka uuden käsilaukun. Saat samalla laukullesi ja sen sisällölle vakuutusturvaa siis täysin maksutta. Ihan totta!

Klikkaa tästä
 

Naisten Syöpävakuutus

Parissa viimeisimmässä postauksessani olen kertonut syöpäkontrolleistani, joissa olen jo 15 vuoden ajan käynyt 3-8 kuukauden välein. Ne eivät ole paljon fyysistä vaivaa aiheuttaneet, mutta henkistä kylläkin. Joka kerta nimittäin jännitys muuttuu yhä suuremmaksi peloksi mitä lähemmäs lääkärinlausunnon kuulemisen hetki tulee. Itse sairaudesta ja sen raskaista hoidoista kuitenkin minulle aiheutui aikoinaan runsaasti kipua ja pahoinvointia. Siinä ei ole kaikki, sillä myös suuriakin taloudellisia ongelmia voi kenelle tahansa syöpädiagnoosin saaneelle kehkeytyä.

"Vara ei venettä kaada" on vanha sanonta, joka soveltuu myös tähän yhteyteen. Itse en tajunnut jo parikymmentä vuotta sitten ottaa minkäänmoista vakuutusta nimenomaan syövän varalle. AIG-vakuutuskonsernin asiakkaana suosittelen, että Sinä teet minua viisaammin ja otat itsellesi syöpävakuutuksen.

Saat jopa 50 000 € korvauksen syöpädiagnoosista. Vakuutuksella on edullinen kuukausimaksu, joka pysyy aina samana ja jonka koko määräytyy tämän hetkisen ikäsi mukaan. Samalla tuet Roosa nauha -keräystä.

 PAINONHALLINTAA NIIN YLI- KUIN ALIPAINOISILLEKIN

Vuoden alussa suuri määrä jouluna itsensä enemmän tai vähemmän ähkyyn syöneistä havahtuu huomaamaan vyötärölle  ja yleensäkin keskikehoon karttuneet lisäläskit. Niinpä herää valtaisa hinku tehdä jotain, mikä on hyvä asia varsinkin silloin, kun intoa riittää reilusti enemmän kuin viikko tai kaksi.

Luomakuntamme noudattaa hyvin monessa asiassa normaalijakaumaa eli hienommalta nimeltään Gaussin käyrää. Painonhallinnan kohdalla se tarkoittaa myös niiden olemassaoloa, jotka haluavat painoa lisää. On paljon alipainoisia kurvittomuudestaan kärsiviä naisia ja ruipeloita miehiä, jotka haluaisivat näyttää miehekkäämmiltä olemalla rotevampia. Jälkimmäinen on minulle henkilökohtaisesti hyvin tuttua. Painoin armeijan kutsunnoissa 1960-luvun loppupuolella 180-senttisenä vaivaiset 55 kiloa. Kun sitten saatuani opettajan opinnot päätökseen vuosia myöhemmin astuin armeijaan, painoin hieman yli 70 kiloa. Muutos oli siis melkoinen. Siitä saan kiittää painoharjoittelua.

On myös niitä naisia ja miehiä, jotka ovat kaikkien muiden mielestä sairaalloisen laihoja, mutta eivät sitä itse myönnä. Oma ruipeloinen kroppani 1960-luvulla ei johtunut anoreksiasta, koska olin melkoisen hyvä syömään, mutta en toki bulimikko. Minulla vaan on sellaiset perintötekijät. Äitini kun oli laiha koko ikänsä ja isäni suunnilleen normaalipainoinen, mutta kapeaharteinen.Lohdullista on se, että meistä jokainen voi tehdä aika paljon sopivan kehonpainon saavuttamiseksi, on sitten juuri nyt pahasti ylipainoinen läski, lievästi alipainoinen ruipelo tai jopa sairaalloisen alipainoinen anorektikko. Tarvitsee vain käyttää oikein painonhallinnan työkaluja, joita ovat ruokavalio, liikunta, henkinen asenne ja lepo.


Runsaasti ylipainoiset

Mitä runsaammin ylipainoa naisella tai miehellä on, sitä tiukempi pitää hänen ruokavalionsa olla. Jos poistettavaa läskiä on kertynyt kroppaan lukuisia kymmeniä kiloja, on syytä syödä ainoastaan proteiinipitoisia ruokia ja vihanneksia.

Henkinen puoli on merkittävässä asemassa, koska aikaisemmista huonoista ruokailutavoista ja liikkumattomuudesta on vaikea pysyä jatkuvasti erossa. Projektissa ja koko elämässä olisi rasvanpolton kannalta tärkeää välttää kaikkea turhaa stressiä.

Runsaasti ylipainoisten tulisi liikkua niin paljon kuin mahdollista, jotta energiaa kuluisi ja kalorivajeesta kasvaisi suurempi. Suuri kehonpaino tuo kuitenkin monenlaista vaikeutta liikkumiseen. Pelkkä reipas kävelykin saattaa olla aluksi ylipääsemättömän vaikeaa. On lisättävä määrää ja tehoa asteettain.

Runsaasti ylipainoisilla on yleensä vaikeuksia hengityksen, verenkierron ja nivelten kanssa. Ne aikaansaavat huonolaatuista  ja liian vähäistä nukkumista. Tällöinkin rasvanpoltto häiriytyy. 


Lievästi ylipainoiset

Vaikka ylimääräistä rasvaa olisi korkeintaan kymmenisen kiloa, on ruokavalio kaikkein tärkein työkalu sen vähentämisessä. Jotta jaksaisi tehokkaasti treenata, pitää ravinnosta saada jonkin verran hiilihydraatteja muistakin lähteistä kuin vihanneksista. Sopivia lähteitä ovat täysviljatuotteet ja hedelmät. Niiden lisäksi tulee jokaisella päivittäisellä aterialla nauttia jotain proteiinipitoista. Keho tarvitsee kunnolla rasvaa polttaakseen myös hyviä rasvahappoja.

Paras tapa liikunnalla saada rasvanpolttoa kiihdytettyä on lihaskunto- ja kestävyysharjoittelun yhdistelmä. Se on toteutettava mahdollisimman suurella teholla niin, että sekä lihaksisto että verenkiertoelimistö saavat kyytiä. Harjoitusten keston ei tulisi olla yli tunti.

Kehitys tapahtuu levon aikana. Lievästi ylipainoistenkin on siis nukuttava hyvin.

Kovaa henkistä kanttia vaaditaan tässä ryhmässä etenkin treenien suhteen.


Lievästi alipainoiset 

Lievä alipaino johtuu yleensä liian vähäisestä syömisestä suhteutettuna liikuntaan. Alipainoisilla on tavallisesti hyvin pieni lihasmassa, koska sille ei ole annettu ollenkaan harjoitusta tai liikunta on ollut pelkkää kestävyysharjoittelua.

Lievästi alipainoisten kannattaa syödä monipuolisesti ja mahdollisimman runsaasti hiilihydraattipitoista ravintoa (täysviljatuotteet, hedelmät ja vihannekset) proteiinipitoisten ja hyviä rasvahappoja sisältävien ruokien ohella. Mukaan voi ottaa ns. painonlisäystuotteitakin.

Alipainoisten ruipeloiden on syytä käyttää treeneissään perusliikkeitä (punnerruksia, soutuja, vetoja ja kyykkyjä). Harjoituskertojen tulisi olla pituudeltaan korkeintaan 45 minuuttia, jotta energiaa ei kulu liikaa. Kestävyysharjoittelu ei ole hyväksi kehonpainoa lisätessä.

Riittävä nukkuminen on tällekin ryhmälle tarpeen.


Sairaalloisen alipainoiset

Sairaalloisen alipainoisilla on hyvin olematon lihasmassa, rasvaa kohtalaisen vähän ja vähäinen luumassa. Nämä yhdessä tekevät sen, että tällaisella henkilöllä on kropassa painoa vähintään kymmenisen kiloa alle normaalipainon alarajan.

Anorektikon tärkein työkalu painonhallintaan on henkinen asenne. Hänen tulisi ymmärtää tilanteensa ja omata halua siitä päästä. Koska kyse on sairaudesta, on ammattiapu aina tarpeen.

Tärkeää ei ole niinkään mitä anorektikko syö, vaan se, että syö jotain siinä määrin, että paino alkaa nousta.

Useilla anorektikoilla on valtava halu harrastaa mieletön määrä kestävyysharjoittelua (kävelyä, hölkkää, juoksua, vatsalihastreeniä). Nämä kuihduttavat vain nääntynyttä kroppaa lisää ja saattavat koitua hengenvaarallisiksi.


Kolmiloikkaamassa yli 50 vuotta sittenPÄIVÄN AJATELMA


Onnistumisen salaisuus piilee siinä, 
että tekee sen mikä kuuluu tehdä 
silloin kun kuuluu ja siten kuin kuuluu, 
huvittipa tai ei.

positiivarit.fi