torstai 4. lokakuuta 2012ONNISTUMISET LÄHTÖKOHDIKSI


Jokainen, jolla on taipumusta  epäillä kykyjään, voi muuttaa kielteisiä asenteitaan kiinnittämällä huo­miota saavutuksiinsa. Me kaikki olemme onnistuneet jossakin. Pelkästään muistele­malla niitä asioita, joissa olem­me kunnostautuneet, saamme uut­ta uskoa itseemme. Onkin hyvä joskus pysähtyä luetteloimaan saavutuksiaan - sekä suuria, kuten onnellinen avioliitto, että myös pieniä, kuten huumorintajun säilyttäminen ostoskassin pohjan pettäessä. Listasta kannattaa tehdä mah­dollisimman pitkä. On tärkeätä, että osoi­tamme itsellemme, missä kaikessa olemme olleet hyviä. Kun taju­amme sen, tiedämme, että voimme onnistua muissa­kin asioissa.

Kun luettelo on val­mis, on hyvä pysähtyä tutkimaan sitä ja yrit­tää eläytyä uudestaan onnistumisiin. Miltä tuntui, kun ensi kerran jaksoit uida koko altaan mitan tai kun korjaamasi tuoli epäuskoisen puolison hämmästyk­seksi ei keikkunut­kaan? Onnistumisen tunteiden muisteleminen auttaa meitä arvostamaan saavutuksiamme ja antaa itse­varmuutta vastaisen varalle.

Saavutettua itseluottamusta kannattaa käyttää hyväkseen tehtäessä uusia suunnitel­mia. Mitä uusia saavutuksia haluaisit lisätä luette­loosi? Voit ryhtyä tekemään suunnitelmia. Usein kannattaa aloittaa rakentamalla jo hankittujen tietojen varaan. Kun sileä neule sujuu hyvin, on aika ko­keilla kirjo- tai pitsineuletta. Jos työpaikalla sujuu mukavasti, kannattaa hankkia lisäkoulutusta ja laajentaa ammat­tipätevyyttä. On kuitenkin tärkeä muistaa, että ta­voitteiden tulee olla täsmällisiä ja realistisia - silloin ne ovat parhaiten saavutettavissa.

Lähde: Elämäntaidon avaimet, Yllä parhaimpaasi, 1995, sivu 69.

Tutustu myös:
ENGLANNINKIELISESSÄ BLOGISSANI TÄNÄÄN
  • Twice The Muscle in 40 Days
Fitness TipsPÄIVÄN AJATELMA

Keskustelutaitoon ei kuulu vain oikeiden
asioiden sanominen oikeassa paikassa,
vaan myös väärien asioiden sanomatta
jättäminen houkuttelevalla hetkellä.

Dorothy Nevill

positiivarit.fi


Ei kommentteja: