maanantai 23. huhtikuuta 2012


KUINKA PÄÄSET OIKEAAN ALKUUN KEHONRAKENNUKSESSAKirjahyllystäni löytyy Franco Columbun
kirja niin englanniksi (Winning Bodybuilding, 1977)
kuin suomeksikin (Kehonrakentaja voittaa, 1981).

Jälkimmäisestä on oheinen hieman epäselvä kuva.
Kiiltäväpintaisesta kuvasta kun pakkaa heijastumaan
salaman läiskähdys.

Kirjan takakannessa on teksti:
Tohtori Franco Columbu, maailmankuulu mestarikehonrakentaja, on kirjoittanut selkeän, helppotajuisen oppikirjan usein väärinymmärretystä urheilulajistaan. Hän käsittelee yksityiskohtaisesti erilaisia painoharjoitteluun liittyviä kysymyksiä kuten ravintoa, oikeaa henkistä asennoitumista ja valmistautumista kilpailuun. Hän esittää myös täydelliset harjoitusohjelmat kaiken­tasoisille kehonrakentajille aloittelijasta kilpailijaan.
Kirjassa on selitetty harjoitukset kaikkien lihasryh­mien kehittämiseksi. Kuusikymmentäviisi erinomaista valokuvaa havainnollistaa esitystä. Columbu paljastaa mestareiden menetelmät, oikaisee virheellisiä käsityk­siä ja harhaluuloja sekä antaa pätevää käytännön ope­tusta jokaiselle kehonrakennuksesta kiinnostuneelle.
Kehonrakentaja voittaa osoittaa sekä vasta-alkajille että harjaantuneille kehonrakentajille, niin muiden ur­heilulajien edustajille kuin ihmiskehon suorituskyvystä tieteenä kiinnostuneillekin, että kehonrakennus on ur­heilumuodoista vaativimpia ja antoisimpia.
Tri Franco Columbua pidetään maailman voimak­kaimpana kehonrakentajana. Hän on saavuttanut lukui­sia voittoja miltei kaikissa huipputason kehonrakennuskisoissa mukaanlukien Mr. Universe-, Mr. Euroop­pa-, Mr. Maailma- ja Mr. Olympia-kilpailut.
Columbu on kirjoittanut useita paino- ja voimaharjoit­telua käsitteleviä kirjoja, joista käsillä oleva on ensim­mäinen suomeksi julkaistu. Hän on myös kiropraktiikan tohtori ja harjoittaa menestyksellistä toimintaansa Los Anglesissa.
George Fels, joka on avustanut kirjan toimittamises­sa, on harrastanut kehonrakennusta kuntoilumielessä parikymmentä vuotta.

Tässä suora lainaus kirjan sisällöstä (Kuinka pääset oikeaan alkuun)
Kehonrakennus voidaan mielestäni jaotella viiteen vaihee­seen aloittelijoista mestareihin. Puhumme lähemmin näistä vaiheista kirjan edetessä, mutta on ehkä hyödyllistä luetella ne jo tässä.
1. Aloittelijat
He eivät ole milloinkaan harjoitelleet painoil­la. Monia aloittelijoita kiinnostaa kehonrakennuksessa se, että he sen avulla voivat korjata vartalonsa puutteita He ovat joko ali- tai ylipainoisia ja ovat väsyneet jatkuvasti kuule­maansa ivailuun ja leikinlaskuun. Hyvä näin, he ovat pääty­neet oikeaan ratkaisuun, ja heillä on tavallisesti ylimääräi­nen annos motivaatiota harjoitteluun. Jo noin kuuden viikon kuluttua he huomaavat selvästi kehittyneensä, ja aloittelijoina heitä voi pitää enää muutaman kuukauden.
2. Harrastajat
Erittäin monet ovat täysin tyytyväisiä saavu­tettuaan tämän keskitason eivätkä pyrikään sen pitemmälle. He voivat pysyä tällä tasolla niin kauan kuin haluavat ja heil­le on suurta hyötyä hyvästä kunnostaan. He näyttävät paljon paremmilta kuin tavallinen harjoittelematon mies. Numeroita mainitakseni heidän rintansa ympärysmitta on 25-30 cm vyötäröä laajempi, jäntevänlujien käsivarsien ympärys­mitta on 37-40 cm, ja lihaksisto on kauttaaltaan kehittynyt samassa suhteessa.
3. Harjaantuneet kehonrakentajat
Harrastaja, joka haluaa päästä ohi edellisen keskitason, pyrkii usein niin pitkälle kuin edellytykset riittävät. Hän ei ehkä ole valmis suuriin ki­soihin, mutta voi harkita osallistumista pikkukilpailuihin. Tämän vaiheen kehonrakentaja on parisen tuumaa edellä keskitason  harrastajaa  kaikkien  lihasryhmien  mitoissa (paitsi vyötärön, joka on pari tuumaa hoikempi),
4. Kilpailutason kehonrakentajat
Heidän on aika perehtyä poseeraukseen, joka on taidetta sinänsä. Kilpailuun valmis­tuminen ja muut harjoittelun hienoudet kiinnostavat heitä. Tulemme niihin myöhemmin.
5. Mestarit
Tämä on korkein fyysinen taso, jonka voit ke­honrakentajana saavuttaa. Vaikka vain harvat yltävät tälle tasolle, voit suhtautua mahdollisuuksiisi optimistisesti ja ajatella: "Eräät yltävät." On nähtävä puoliksi täysinäinen lasi siinä, niissä jotkut näkevät puolityhjän.
Aloitimme osoittamalla kehonrakennuksen ja muun ur­heilun samankaltaisuuden. Yhteistä on sekin, että kehonra­kennuksessa kuten muissakin urheilumuodoissa perin har­voista tulee mestareita. Muiden urheilulajien tavoin kehon­rakennuksenkin aloittelijavaihe voi olla erittäin antoisa, kun alullaan olevat suuret muutokset kehossa ensimmäistä ker­taa tulevat näkyviin. Voin vakuuttaa sinulle, että on erittäin kiinnostavaa olla mestarikehonrakentaja. Harvoin koen kuitenkaan sellaista, mikä on verrattavissa tunteeseen ensim­mäiset kehittymisen merkit aikoinaan havaittuani, kun ajat­telin: "Tästähän tosiaan tulee jotain."
Toivon, ettet jää vaille tuota iloa. Se tulee osaksesi varmas­ti, kunhan vain noudatat alusta alkaen järkevää harjoitusoh­jelmaa. Ensiksi kolme kieltoa:
Älä tyydy ohjelmaan, jonka tavoitteena on vain fyysi­nen kunto todellisen lihasten kehittämisen sijasta. Ke­honrakennuskin pitää sinut loistokunnossa. Lisäksi li­haksistosi ja voimasi kasvavat, ja juuri se on urheilula­jimme olennaisin anti. Olen melko varma, että aluksi tunnet ponnistelevasi kovemmin kuin oikeastaan haluaisitkaan. Ajattelet, että täytyy olla helpompikin tapa pysyä kunnossa.
Älä erehdy ohjelmaan, joka on tasollesi liian kova. Jos sinulla on tilaisuus keskustella jonkun kokeneen ke­honrakentajan kanssa, noudata hänen neuvojaan, mut­ta älä hänen harjoitusohjelmaansa. Tiedäthän, että ty­vestä puuhun noustaan.
Älä suosi joitakin lihasryhmiä muiden kustannuksel­la. Kehonrakentajilla on taipumus - luultavasti turha­maisuudesta - harjoitella kovemmin ylävartaloaan kuin jalkojaan ja vatsalihaksiaan. Tunnen monia, jotka ovat tuskin harjoitelleet muuta kuin penkkipunnerrus­ta ja hauiskääntöä. He luulevat tarvitsevansa vain suu­ret rintalihakset ja isot hauikset. Heistä ei tule voimamiehiä ja sitä paitsi he näyttävät naurettavilta.

Lähde: Kehonrakentaja voittaa, Wrange, Tampere 1981 (takakansi ja sivut 20-22). 


Tutustu tarkemmin Franco Columbuun ..klikkaa tätä


Ei kommentteja: