keskiviikko 11. huhtikuuta 2012KALAÖLJY VOI PARANTAA VALTIMOIDEN TERVEYTTÄ

Tohtori Matti Tolonen kirjoittaa 4. huhtikuuta päivitetyissä terveysuutisissaan muun muassa seuraavaa:

Uusi 16 tutkimuksen meta-analyysi vahvistaa, että kalaöljy voi parantaa valtimoiden sisäseinämän toimintaa ja lisätä seinämän joustoa. Se ehkäisee ja jopa korjaa valtimoiden kovettumista ja jäykistymistä ja alentaa kohonnutta verenpainetta.

Kalaöljyn terveelliset vaikutukset sydämelle ja valtimoille tulivat tietoon jo 1970-luvun alussa, jolloin tanskalaiset lääkärit Dyerberg, Bang ja Hjorne mittasivat eskimoiden veren rasvahappoja ja osoittivat, että eskimoilla ei esiinny valtimotauteja yhtä lailla kuin tanskalaisilla (Am J Clin Nutr 1975). Sen jälkeen kalaöljyn vaikutuksia valtimotaudeissa on tutkittu valtavasti. Tähän mennessä suurin tutkimus – JELIS - tehtiin Japanissa, jossa annettiin päivittäin 1,8 g puhdasta E-EPAa lähes 5 vuotta ja tulokset olivat vallan erinomaiset.

Sydänlääkäreiden ammattilehdessä on nyt julkaistu meta-analyysi kalaöljyn vaikutuksista valtimoissa. Analyysi käsitti 16 erillistä satunnaistettua lumekontrolloitua kaksoissokkotutkimusta, joihin oli osallistunut 901 henkilöä. Kalaöljyä oli annettu vähintään 56 vuorokauden ajan. Päiväannokset vaihtelivat 0,45 ja 4,5 gramman välillä.

Koehenkilöiden valtimoiden joustavuutta mitattiin käsivarresta flow-mediated dilation (FMD) -menetelmällä, jota pidetään hyvänä valtimon sisäseinämän eli endoteelin toimintaa kuvaavana tutkimuksena. Kalaöljyä saaneiden FMD parani keskimäärin 2,3 % verrokkeihin nähden.

Kuva kertoo, kuinka valtimotauti alkaa nuorena ja alkaa antaa oireita keski-iässä tai sen jälkeen, kun verenvirtaus estyy. Valtimotaudin syy on hiljainen krooninen tulehdus ja sen aiheuttama endoteelin toimintahäiriö. Hapettunutta ja sokeristunutta kolesterolia (ox-LDL ja AGE-LDL) alkaa kertyä seinämään vasta kun tulehdus on rikkonut sen pintaa.

Tutkijat tulkitsevat löydöstään siten, että omega-3-rasvahapot ehkäisevät, vaimentavat ja sammuttavat valtimoiden seinämissä vallitsevaa hiljaista kroonista tulehdusta (inflammaatiota), joka vahingoittaa soluja ja niiden molekyylejä (VCAM-1 ja ICAM-1). Niiden tiedetään jäykistävän ja ahtauttavan valtimoita. ICAM liittyy myös syöpätauteihin. Nämä kalaöljyn vaikutukset ilmenivät kuitenkin vain henkilöillä, joilla oli todettu valtimotauti tai sen riskitekijöitä, ei täysin terveillä ihmisillä. Terveiden endoteelin toiminta oli todennäköisesti niin moitteetonta, ettei sitä ei voitu enää parantaa kalaöljyllä, tulkitsevat tutkijat. He eivät osaa antaa täsmällistä ohjetta siitä, kuinka paljon ja kuinka kauan kalaöljyä tulisi nauttia. Tutkijat kaipaavatkin lisää tutkimusta (kuten he aina tekevät varmistaakseen jatkorahoitusta).

Nutraingredients.com 28.3.2012

Wang Q, Liang X, Wang L, et al. Effect of omega-3 fatty acids supplementation on endothelial function: A meta-analysis of randomized controlled trials. Atherosclerosis

Lähde: tritolonen.fi

Maksuttomat oppaat netissä ja kaupoissa:

Kuva: Ari Kokkonen (Turku)


VÄLTÄ NÄITÄ TYÖPAIKKOJA

Monet ihmiset eivät pidä sydänsairauksia työperäisenä ongelmana, mutta tietyt työn ominaisuudet saattavat kuitenkin kohottaa sekä sydänkohtauksen että muiden ongelmien riskiä, uutisoi CBS NewsJotkut työhön liittyvät tekijät – kuten istumatyö, stressi, epäsäännölliset työajat sekä altistuminen tietyille kemikaaleille tai saasteilla – voivat myös vahingoittaa sydäntä. Lue CBS Newsin lista työpaikoista, jotka saattavat olla vaaraksi sydämellesi!


1. Istumatyöläiset

Työpöydän ääressä työskentelevillä sydänkohtauksen riski on korkeampi kuin niillä, joiden työ on aktiivisempaa. Selvää syytä tähän ei ole, mutta pitkittynyt istuminen saattaa aiheuttaa laskun insuliiniherkkyydessä sekä entsyymeissä, jotka normaalisti hajottavat rasvaa.

Jos siis työskentelet paljon istuen, kannattaa silloin tällöin nousta ylös ja jaloitella hetki.


2. Pelastustyöntekijät

Työt, joihin liittyy sekä joutilaisuutta että korkean stressin jaksoja (esim. poliisin tai palomiehen työ) , eivät ole myöskään hyväksi sydämelle. Esimerkiksi Yhdysvalloissa sydän- ja verisuonitautiin kuolee työpaikalla 22 prosenttia poliiseista ja 45 prosenttia palomiehistä. Muissa ammateissa vastaava luku oli 15 prosenttia.

Pitkät työpäivät, vuorotyö, epäterveellinen syöminen teissä, stressi, altistuminen hiilimonoksidille ja muille saasteille, ovat syyllisiä pelastustyöntekijöiden sydänongelmiin. Lisäksi heidän kohdallaan muillakin riskitekijöillä, kuten korkealla verenpaineella, voi olla merkittävä rooli sydänsairauksien kehittymisessä.


3. Bussikuskit

Bussikuskeilla on todennäköisemmin korkeampi verenpaine kuin muilla työläisillä. Tämä voi johtua paljosta istumisesta, ja lisäksi heidän työnsä vaatii valppautta matkustajien turvaamiseksi. Nämä tekijät voivat aiheuttaa bussikuskille paljon stressiä.


4. Vuorotyöläiset

Vuorotyö on yhdistetty korkeampaan sydänsairaus- ja diabetesriskiin. Vuorotyö itsessään voi sekoittaa vuorokausirytmin, jolla on rooli verensokerin, verenpaineen ja insuliinin säätelyssä.

Myös elämäntavoilla voi olla merkitystä. Yövuorossa työskentelevät nimittäin tupakoivat muita todennäköisemmin. Lisäksi unen lyhyt kesto on yhteydessä korkeampaan sydäntautiriskiin.


5. Tehdastyöläiset

Rehtaissa työskentelevillä ihmisillä, jotka eivät juuri voi kontrolloida työtahtiaan tai muita työhön liittyviä asioita, sydäntautien riski on myös korkeampi kuin muilla työläisillä.

Erään brittitutkimuksen mukaan vähäinen hallinta omassa työssä voi jopa kaksinkertaistaa sydäntautiriskin sekä miehillä että naisilla.


6. Pitkät työpäivät

Pitkää päivää tekevien työläisten sydäntautiriski on muita korkeampi, sillä asiantuntijoiden mukaan työmäärän ja sepelvaltimotaudin välillä on yhteys.

Brittitutkimuksessa havaittiin sepelvaltimotaudin riskin kohonneen 67 prosenttia niillä brittityöläisillä, jotka työskentelivät 11 tuntia tai kauemmin per päivä.


7. Työpaikan menettäminen

Sen lisäksi, että työ saattaa vaarantaa sydämesi, myös työpaikan menettäminen voi olla haitallista.

Vanhemmilla työpaikkansa menettäneillä ihmisillä on yli kaksinkertainen halvausriski verrattuna niihin, jotka saavat pitää työpaikkans,a kertoo vuonna 2004 tehty tutkimus.

Lisäksi Harvardin yliopistossa vuonna 2009 tehdyn tutkimuksen mukaan työnsä menettäneille ihmisille kehittyy todennäköisemmin jokin uusi terveysongelma, kuten korkea verenpaine, diabetes tai sydäntauti seuraavan vuoden tai kahden sisällä työn loppumisesta.

Lähde: tohtori.fi

Lue myös:ENGLANNINKIELISESSÄ BLOGISSANI TÄNÄÄN
  • Acquire the Complete Mindset Required to Become a Millionaire ... At Home with Natural Hypnosis
  • 5 More Fat Burning Tips for You
Fitness TipsEi kommentteja: