keskiviikko 21. maaliskuuta 2012


RUOALLA TERVEEKSI - Perinteinen kiinalainen ruokavalio voi auttaa kroonisiin vaivoihin

Saksalainen sairaanhoitaja Nicola Pfeffer tutustui perinteiseen kiinalaiseen lääketieteeseen pa­rikymmentä vuotta sitten etsies­sään apua oman tyttärensä aller­gioihin.

-Löysin ranskalaisen tohtorin, joka auttoi häntä antamalla hä­nelle tiettyjä öljyjä ja neuvomalla miten syödä. Kun näin tulokset, aloin opiskella lääkärin kanssa, Pfeffer kertoo.

Nyt Pfefferillä itsellään on asiak­kaita ja oppilaita ympäri Euroop­paa, Venäjällä sekä Yhdysvalloissa. Turussa hän vierailee noin nelisen kertaa vuodessa, yleensä tapaa­massa asiakkaita, mutta maalis­kuussa hän pitää alkeiskurssin, jossa ruokavalio-oppiin pääsee tutustumaan syvällisemmin.

-Se, että syödään kiinalaisen ruokavalio-opin mukaan, ei tar­koita, että syötäisiin kiinalaista ruokaa. Ihmisille sopii parhaiten ruoka, joka on heidän omalta alu­eeltaan, Pfeffer selkeyttää.

Ruokavaliota laadittaessa otetaan huomioon muutakin kuin ihmisen ruumiinrakenne ja sen tila. Myös esimerkiksi iäl­lä, mielentilalla, elinympäristöl­lä, perhe- ja työtilanteella sekä aikaisemmilla ruokatavoilla on merkitystä.

Ruoassa olennainen merkitys on sillä, vaikuttavatko ne virkistä­västi vai lämmittävätkö ne kehoa. Kaikille sopivia yleispäteviä ohjeita ei juurikaan ole, vaan tietyn ruo­katuotteen vaikutukset riippuvat täysin tapauksesta.

Juhani Naskali sairastui sydän­lihastulehdukseen armeijassa ja kärsi sen seurauksena jatkuvasta kuumeesta, heikotuksesta, huima­uksesta ja muistiongelmista noin viiden vuoden ajan. Länsimaiset lääkärit eivät osanneet auttaa lu­kuisista yrityksistä huolimatta.

Naskali kuuli Pfefferistä tutun kautta ja pääsi tapaamaan tätä kesällä 2009. Hän sai tarkat ruokaohjeet ja kolmen vii­kon kuluttua kuume oli poissa ja muutkin oireet hävisivät. Fyysisen kunnon palautumi­nen vei silti pitempaan.

-Sairaut­tani ei tun­nettu täällä eikä sille ollut lääketieteellistä nimeä. Kiinalaisella lääketieteellä on niin pitkä käytännön kokemus siitä, miten terveyttä pidetään yllä, siksi se vannaan tehosi paremmin, Nas­kali miettii.

Suurin ero läntisen lääketieteen ja perinteisen kiinalaisen lääketieteen välillä on, että länsimainen lääketie­de hoitaa oiretta ja kiinalainen lää­ketiede sairauden syytä. Silti Pfeffer ei hylkäisi länsimaista lääketiedettä kokonaan, sillä se toimii akuuteissa tilanteissa. Ruokavalio-opin avulla apu voi löytyä esimerkiksi ihosai­rauksiin, ylipainoon, migreeniin tai verenpaineongelmiin.

- Monet naiset kuvittelevat esimerkiksi, että kuukautiskipuihin ei voi vaikuttaa. Asia ei ole näin. Ruokavaliota muuttamalla voi teh­dä paljon, Pfeffer sanoo.

Lähde: Aamuset 14. maaliskuuta 2012 - Suvi Rintakangas




KORKEA VERENSOKERI VANHENTAA - Lievä ylipaino nuorentaa varttuneemmalla iällä

Tutkimuksissa on todettu, että ikäänsä vanhemman näköisillä on suurempi riski sairastua. Hollan­tilainen tutkijaryhmä on pitkään tutkinut vanhenemista antamalla tavallisten ihmisten arvioida kasvo­kuvien perusteella, kuinka vanha kuvan kohde on. Kun arvioitsijoita on riittävän monta, menetelmä on varsin luotettava riippumatta siitä onko kuvia katsovilla aikaisempaa kokemusta arvioinnista.

Tutkijoita kiinnosti, vaikuttaako veren sokeritaso ulkonäköön. He keräsivät yli 600 henkilön kasvo­kuvat iän arviointia varten. Kuvat otettiin edestäpäin sekä suoraan että 45 asteen kulmasta. Kuvat­tavilla ei saanut olla meikkiä eikä hiuskosmetiikkaa. Heiltä kaikilta mitattiin lisäksi veren sokeri. Kuvia katsomaan rekrytoitiin 60 tavallis­ta ihmistä.

Age-tiedelehdessä julkaistut tu­lokset osoittivat, että jos kuvatun henkilön veren sokeripitoisuus oli normaalialueen ylärajalla, hä­net arvioitiin noin vuoden verran vanhemmaksi kuin jos veren so­keripitoisuus oli normaalialueen alarajalla. Normaalia selvästi kor­keampi veren sokeri vanhensi yli puolitoista vuotta.

Ero ei ensi ajattelemalta tunnu kovin suurelta, mutta se on tilas­tollisesti merkitsevä. Tämä ero säilyi, vaikka tutkimuksessa otet­tiin huomioon muut tunnetut ihoa vanhentavat tekijät kuten tupakointi ja runsas auringon­otto.

Paljon aurinkoa ottavat ja tu­pakoivat näyttävät ikäisiään van­hemmilta. Tämä johtuu ihon rypistymisestä. Myös iäkkäämmät henkilöt, joilla on matala painoin­deksi, ovat ikäistään vanhemman näköisiä. Tämä johtunee siitä, että laihoilla ihon rypyt korostuvat ja vanhentavat.

Hieman tukevammat sen sijaan näyttävät tutkijoiden mukaan ikäistään nuoremmilta. Pienikin ihonalainen rasvakerros tasoittaa ryppyjä.

Tutkimusten mukaan rnyös ylempiin sosiaaliluokkiin kuuluvat näyttävät nuoremmilta. Tämä joh­tunee ainakin osaksi siitä, että he elävät keskimäärin muita terveem­pää elämää, kuntoilevat enemmän ja syövät terveellisemmin.

Tutkijat eivät osaa kertoa, mitkä biologiset tekijät vanhentavat kas­vojen ihoa. Toistaiseksi paras arvio on, että korkean veren sokeritason tiedetään haittaavan ihon solujen korjausmekanismeja. Kun iho ei uusiudu normaalisti, se näyttää vanhemmalta.

Riittävä liikunta ja terveellinen ravinto, jossa on paljon kasviksia ja hedelmiä, sekä liikojen makeiden ruokien ja juomien välttäminen onkin suositeltava vaihtoehto niil­le, jotka haluavat näyttää ikäiaäaji nuoremmalta.

Lähde: Aamuset 17. maaliskuuta 2012 - Pentti Huovinen, professori, LT





Ei kommentteja: