keskiviikko 3. elokuuta 2011

KUINKA KANNUSTAA LASTA?

Miten saisin lapsemme innostumaan liikunnasta? Entä terveellisestä ruokavaliosta? En haluaisi tuputtaa vaan kannustaa.

Tyttäremme aloittaa syksyllä ekaluokan, poikamme menee kolmannelle. Epun isä.
Treeni

Ilkka Järvimäki, liikunnan asiantuntija, vastaa:

"Lasten liikkuminen kannattaa tehdä mahdollisimman helpoksi, vaivattomaksi ja luonnolliseksi,"

Lasten liikkuminen on tärkeää monellakin tavalla. Liikkumi­nen kohottaa lapsuusiässä kun­toa ja estää liikalihavuutta. Lii­kuntataidot on myös helpointa oppia lapsuuden eri herkkyys­kausina. Lisäksi liikkuminen vaikuttaa myönteisesti minä­kuvan muodostumiseen ja edis­tää vuorovaikutustaitojen oppi­mista.

Lasten liikuntaharrastuksen tukeminen ja järjestäminen ai­heuttaa monille vanhemmille päänvaivaa. Missä menee kan­nustamisen ja liiallisen puut­tumisen tai pakottamisen raja? Kuinka paljon lasten liikkumis­muotojen ja urheilulajien valin­taan voi vaikuttaa? Miten lii­kunnasta saisi lapsille pysyvän ja myönteisen elämäntavan?

Yhtä oikeaa vastausta ei ole. Tapoja kannustaa on yhtä paljon kuin on lapsia ja kannustajiakin.

Hyviä vinkkejä niin arkiliikuntaan kuin tavoitteellisempaan­kin urheiluun löytyy esimerkik­si Nuori Suomi ry:n nettisivuilla http://www.nuorisuomi.fi. Osoitteessa http://www.perheliikunta.fi on puo­lestaan erinomaisia ohjeita ja esimerkkejä koko perheen yh­teiseen liikkumiseen.

Lasten liikkuminen kannat­taa tehdä mahdollisimman hel­poksi, vaivattomaksi ja luonnol­liseksi. Vanhempien myöntei­nen suhtautuminen liikuntaan ja terveellisiin elämäntapoihin tarttuu lapsiin helposti.

Luota lasten luovuuteen
 • Pidä huolta siitä, että lapset liikkuvat vähintään kaksi tuntia päivässä. Tähän määrään laske­taan mukaan leikit, koulumatkat ja muu aktiivisuus.
 • Harrasta liikuntaa yhdessä lasten kanssa. Liiku heidän ehdoillaan ja jousta omista mieltymyksistäsi ja vauhdeistasi. Kokeile itsekin jotain uutta lajia lastesi kanssa.
 • Tarjoa lapsille monia mahdol­lisuuksia. Jos lapset haluavatharrastaa tavoitteellisemmin urheilua, erikoistuminen yhteen lajiin on hyvä tehdä vasta myö­häisessä teini-iässä.
 • Kannusta lapsia kulkemaan koulumatkat kävellen tai pyöräl­lä. Opeta turvallinen reitti ja käy läpi liikennesäännöt.
 • Anna lasten liikkua leikkien myös kavereidensa kanssa. Älä yliorganisoi. Salli lasten itse luoda puitteita omille leikeilleen, peleilleen ja kisailuilleen.


Ruoka

Olli Ilander, ravitsemuksen asiantuntija, vastaa:

"Jos vanhemmat puhuvat pahaa kouluruoasta, lapsi omaksuu kielteisen ennakkokäsityksen."

Lapsilla on synnynnäinen miel­tymys makeaan ja suolaiseen. Mieltymyksiä ei pidä kuiten­kaan vahvistaa tarjoamalla lap­sille ylen määrin herkkuja.

Toisaalta lapset pitävät tu­tuista ruoista. Lapset tulisikin tutustuttaa erilaisiin makuihin, myös karvaisiin ja happaman, jo varhain. Aina ei kannata tarjota sitä, mikä maistuu varmasti.

Lasten mieltymyksiä voi muo­kata terveellisempään suuntaan valmistamalla säännöllisesti kasvisvoittoisia aterioita. Mehujen sijaan kannattaa tarjota vettä. Makeita ruoka-aineita ja suolaa on syytä välttää.

Kouluruokailun suosikkeja ovat einestyyppiset ruoat, kuten pinaattiletut, lihapullat, kalapui­kot, nakit ja kebabkiusaus. Tämä kertoo siitä, millaiseen ruokaan lapset ovat kotona tottuneet. Esimerkiksi puolukoita sisältä­vää naudansuikalepataa, ome­naa sisältävää kalkkunakastiketta tai ohraa sisältävää riisilisuketta inhotaan, koska niitä pidetään outoina.

Vanhempienkin tulisi sitou­tua samoihin toimintamallei­hin, sillä lapset oppivat esimer­kin kautta. Jos vanhemmat pu­huvat pahaa kouluruoasta, lapsi omaksuu kielteisen ennakkokä­sityksen. Kun vanhemmat osoit­tavat arvostavansa laadukasta ruokaa ja terveellisiä ruokatot­tumuksia, ruoan arvostus juur­tuu lapsiin.

Älä lohduta makealla
 • Pyri siihen, että perhe syö mah­dollisimman usein yhdessä.
 • Totuta lapsi veteen. Älä tarjoa mehua tai limsaa säännöllisesti.
 • Opeta, että karkit tai muut herkut eivät kuulu arkeen vaan ainoastaan karkkipäivään.
 • Älä käytä eineksiä säännöllisesti. Anna lasten tottua kasvisvoittoiseen kokolihaa tai kalaa sisältä­vään kotiruokaan ja salaatteihin.
 • Pyri siihen, että jokaisella aterialla on jotain värikästä: leivällä vihanneksia, puurossa marjoja, välipala­na hedelmää, herkkuna pirtelöä.
 • Älä liitä perheen mukavia eri­tyistilanteita aina epäterveelliseen syömiseen. Valitse tavallinen laa­dukas ruokaravintola pikaruokalan sijaan. Anna lasten valita terveelli­siä ruokia aikuisten listalta.
 • Älä anna surulliselle tai kiukut­televalle lapselle automaattisesti herkkuja. Tapa voi johtaa siihen, että lapsi helpottaa ikäviä tuntei­taan vanhempanakin makealla.

Lähde: Pirkka 8/2011, sivu 71.
ENGLANNINKIELISESSÄ BLOGISSANI tänään:
 • Mad Scientist Muscle
 • Have you ever considered a starvation diet plan for weight loss?
 • Obesity in adolescents.

Käy tutustumassa ja liity samalla lukijakuntaan (Followers)
http://fitnesstips-kuntoguru.blogspot.com

Ei kommentteja: