keskiviikko 4. toukokuuta 2011

PERSOONALLISUUS VAIKUTTAA MASENNUKSEEN

Persoonallisuus voi vaikuttaa masennukseen. Lääketieteen lisensiaatti Kim Kronströmin väitöskirjatyön tuloksien perusteella näyttää siltä, että persoonallisuuspiirteillä on vaikutusta masennusalttiuteen sekä masennuksen kulkuun. Persoonallisuuspiirteiden arviointi ja huomioon ottaminen saattavat auttaa parantamaan masennuksen hoitotuloksia.

Masennustilojen suhteellinen merkitys elämänlaatua heikentävänä sekä sosiaalisia ja taloudellisia haittoja tuovana sairautena on viime vuosikymmeninä korostunut ja tämän kehityksen arvioidaan jatkuvan. Masennuksen haitallisten seurauksien vähentämiseksi on masennustilojen tehokas hoito tärkeää ja vielä parempi olisi, jos masennusta opittaisiin ennalta ehkäisemään.

Masennuksen hoitoon käytettävien lääkkeiden ja psykoterapioiden keskimääräisessä tehokkuudessa ei ole selviä eroja, mutta on ilmeistä että eri ihmiset hyötyvät eri hoidoista. Jos osattaisiin valita yksilöllisesti kullekin masennuspotilaalle juuri hänelle todennäköisesti tehokkain hoitomuoto, paranisivat keskimääräiset hoitotulokset merkittävästi.

Persoonallisuuspiirteet ovat yksi masennusalttiutta sekä hoitomuotojen vaikutuksia muokkaava tekijä. Kronströmin väitöstutkimuksessa tutkittiin miten persoonallisuuspiirteet ovat yhteydessä toipumiseen psykoterapia ja masennuslääkehoidossa, sekä ennustavatko optimismi ja pessimismi masennukseen liittyvien sairaslomien tai masennuslääkkeiden käyttöä.

Hoitovaihe kesti neljä kuukautta, minkä jälkeistä masennustilan voimakkuutta verrattiin alkutilanteeseen. Kypsät minän puolustusmekanismit ennustivat hyvää toipumista lääkehoitoryhmässä, kun taas psykoterapiaryhmässä puolustusmekanismien ja toipumisen välillä ei havaittu yhteyttä. Psykologisen orientaation ja toipumisen välillä ei ollut yhteyttä kummassakaan hoitoryhmässä.


Pessimismi voi ennustaa masentuneen työkyvyttömyyden pitkittymistä

Persoonallisuuden piirteistä korkea ”turvallisuushakuisuus” oli tutkimuksen alkutilanteessa yhteydessä vakavampaan masennukseen. Korkeat pistemäärät persoonallisuuspiirteissä ”hyväksynnän hakeminen”, ”itseohjautuvuus” ja ”yhteistoiminnallisuus” olivat yhteydessä vakavampaan mase
ntuneisuuteen neljän kuukauden seurannassa potilailla, jotka olivat saaneet masennuslääkehoitoa. Psykoterapiaryhmässä persoonallisuuspiirteet eivät olleet yhteydessä masennusoireiden voimakkuuteen seurannannassa. Tulokset tuovat uutta tietoa persoonallisuuspiirteiden yhteydestä masennuksesta toipumiseen.

Lisäksi tutkimuksissa havaittiin, että matala optimismi ennusti masennuksesta aiheutuvaa työkyvyttömyyttä sekä ma
sennuslääkkeiden käyttöä. Korkea pessimismi ei ollut yhteydessä masennuksesta johtuvan sairausloman todennäköisyyteen, mutta niillä työntekijöillä jotka sellaiselle jäivät, korkea pessimismi ennusti työkyvyttömyyden pitkittymistä. Korkea pessimismi oli myös yhteydessä masennuslääkkeiden käyttöön. Optimismi ja pessimismi, eli positiiviset ja negatiiviset tulevaisuuden odotukset näyttävät tulosten valossa vaikuttavan sekä masennusriskiin että masennustilan kulkuun.


Näin tutkittiin

Kronströmin väitöskirjan
ensimmäinen aineisto liittyi laajempaan Kansaneläkelaitoksen, Turun ja Helsingin yliopistojen ja Turun PET-keskuksen yhteisprojektiin, jossa pyrittiin selvittämään masennuksen kliinisiä, psykologisia ja neurobiologisia tekijöitä. Aineisto koostui 50 masennusta sairastavasta potilaasta, jotka satunnaistettiin kahteen hoitoryhmään. Toisessa ryhmässä hoitona oli masennuslääke fluoksetiini ja toisessa psykodynaaminen lyhytpsykoterapia. Potilaiden persoonallisuuspiirteitä arvioitiin kyselylomakkein tutkimuksen alussa.

Toinen väitöskirjatyössä käytetty aineisto perustui laajaan Työterveyslaitoksen Kunta-10 seuratutkimukseen. Tutkimuksissa tarkasteltiin optimismin ja pessimismin yhteyksiä neljän vuoden seurannan aikana masennukseen liittyvään työkyvyttömyyteen sekä masennuslääkkeiden käyttöön.


Lähde: Turun yliopisto


http://www.tohtori.fi/?page=7236802&id=3022316


Tutustu myös:
  • Ylikuormituksen ja työuupumuksen merkkejä
http://hyvatyo.tohtori.fi/henkinen-kuormittuminen/ylikuormituksen-ja-tyouupumuksen-merkkeja

  • Kuinka vapaudun liiallisesta stressistä?
http://hyvatyo.tohtori.fi/henkinen-kuormittuminen/kuinka-vapaudun-liiallisesta-stressista


Huom! Tilaamalla itsellesi minulta henkilökohtaisen Kunto-oppaan saat noin 120-sivuisen tekstin sisällä kunto- ja ravinto-ohjelman lisäksi myös peruspaketin stressistä ... siitä mitä se on ja miten voit sitä hallita ja poistaa.

Oppaasta enemmän tietoa kotisivuillani: http://kuntoguru.com

URHEILUVAMMAT - Ehkäise, tunnista ja hoida

Sain noin viikko sitten sähköpostin, jossa kysyttiin voisinko esitellä pari uutta kuntoilukirjaa blogissani. Tutustuin kirjoihin heti asianomaisella sivustolla: http://www.docendo.fi/. Koska vaikuttivat kiinnostavilta, suostuin vastaanottamaan tarjouksen. Eilen postinkantaja toi jo ensimmäisen.

Ensin silmäilin ulkoasua. Kansikuva on hyvä, onhan lähes jokainen aikuinen joskus potenut selkävaivaa, on sitten kilpaurheilija, kuntoilija tai vain niin sanottu sohvaperuna. Myös kansien väli on selkeää ja helppolukuista. Tekstiä selventävät erinomaiset kuvat ja piirrokset.

Tekstin asiasisältö on monipuolinen. Siitä löytyy helposti noudatettavia ohjeita niin vammojen ennaltaehkäisyyn kuin niiden hoitoonkin.


Kirja jakautuu kolmeen pääosaan:

1. Urheilulajit, sivut 14-47.

Tunnetuimmat urheilulajit on lajiteltu 16 ryhmään. Jokaiselle niistä kerrotaan vammojen yleiset kohteet ja se miten niiltä noissa lajeissa voi välttyä.

2. Urheiluvammat, sivut 48-161.

Tässä osassa esitellään kehon eri osien kaikkein tavallisimmat urheiluvammat.

3. Hoito & kuntoutus, sivut 162-263.

Osassa tarjotaan keskeistä tietoa vammojen välittömistä hoitotoimenpiteistä ja opastetaan tekemään harjoituksia, joita yksilölliseen kuntoutussuunnitelmaan saattaa sisältyä.


Yhteenvetoni

Olen noin 45-vuotisen kuntoilu-urani aikana lukenut ja nähnyt satoja, jos ei tuhansia kirjoja. URHEILUVAMMAT, Ehkäise, tunnista ja hoida on yksi parhaimmista.

Olen samaa mieltä docendon mainostekstin kanssa:


Teos on välttämätön käsikirja kaikille urheilun ja kuntoliikunnan parissa toimiville: urheilijoille, kuntoilijoille, valmentajille, liikunnanohjaajille ja lasten vanhemmille.

Tilaa: http://www.docendo.fi/tuote/951-0-37461-X

PÄIVÄN AJATELMA

Tietäminen ilman tekemistä on
kuin kyntäminen ilman kylvämistä.

http://positiivarit.fi

2 kommenttia:

Matti kirjoitti...

Kiinnostavalta kirjalta vaikuttaa. Odottelen sen ilmestymistä kirjastoon.

Kuntoguru kirjoitti...

Hieno kirja tosiaan. Löysin siitä itsellenikin paljon uutta tietoa. Kirja on myös aina kirja ... helpompi selailla kuin nettisivuja.