torstai 12. toukokuuta 2011

ALENNA SYÖPÄRISKIÄSI 50 PROSENTTIA

Vaikka olin 50 vuoden ajan syönyt kohtuullisen terveellisesti, harrastanut liikuntaa monipuolisesti, käyttänyt alkoholia vain niukasti ja ollut tupakoimatta, minulla todettiin luuydinsyöpä vuonna 1999.

Jos on pudonnut suon silmäkkeeseen, on
tärkeintä äkkiä keksiä, miten tukalasta tilasta pääsee pois. Syiden pohdiskelu ei akuutissa tilanteessa auta. Eri asia on ennalta ehkäisy, vaarantavien tekijöiden välttäminen. Sillä voi ainakin minimoida vahinkoja.

Työikäisten miesten yleisimmät kuolinsyyt 2007:

1. Alkoholi 18,7 prosenttia
2. Sepelvaltimotauti 15,9 prosenttia
3. Tapaturmat 12,4 prosenttia

4. Itsemurhat 8,1 prosenttia

5. Keuhkosyöpä 5,2 prosenttia

6. Aivoverenkierron sa
iraus 4,1 prosenttia

Työikäisten naisten yleisimmät kuolinsyyt 2007:

1. Alkoholi 11,5 prosenttia

2. Rintasyöpä 10,3 prosenttia

3. Tapaturmat 7,5 prosenttia

4. Sepelvaltimotauti 6,4 pr
osenttia
5. Itsemurhat 6,2 pros
enttia
6. Keuhkosyöpä 5,9 prosenttia

Lähde: http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/43092-synkka-tilasto-naihin-asioihin-tyoikainen-suomalainen-kuolee


Koska sepelvaltiomatauti ja erilaiset syövät kehittyvät yleensä hitaasti, niihin menehdytään tavallisesti vasta työiän jälkeen. Silloin niiden osuudet ovat yhteensä yli puolet kuolinsyistä, molemmissa suunnilleen samat lukemat. Uusin Kunto Plus -lehti kertoo syövän ehkäisystä esimerkiksi:


Miten voit parhaiten ehkäistä syöpää?

Se riippuu toki syövän muodosta, mutta esimerkiksi liikunnalla on paljon luultua suurempi merkitys. KUNTO PLUS -lehden lääkäri Jerk W. Langer antaa nyt ohjeita, jotka pohjautuvat uusimpaan syöpätutkimukseen.

Yhtenä päivänä et saisi syödä punais­ta lihaa. Seuraavana päivänä pelotel­laan vihannesten torjunta-aineilla. Vii­kon päästä kielletään ne pari lasillista punaviiniä, jotka ovat olleet joskus iltasi pelastus.
Varoitusten lista on pitkä ja kek­sit varmasti itsekin ainakin kymmenen ruokaa tai asiaa, joiden väitetään kohottavan syöpäriskiä. Tutkimustulosten viidakosta voi olla vaikeaa saada selkoa. Siksi olemme käyneet nyt kriittisel­lä otteella läpi eri syöpämuotoja yksi kerrallaan. Nojaamme erityisesti arvostetun yhdysvaltalaisen syöväntutkimusinstituutin (National Cancer Insti­tute, NCI) julkaisuihin sekä asiantuntijaraporttiin "Food, Nutrition, Physical Activity and the Pre­vention of Cancer". Suomalaiset tilastotiedot pohjautuvat Suomen Syöpärekisterin tietokantoihin.

Neuvoillamme saat parannettua merkittäväs­ti puolustustasi syöpää vastaan. Parhaassa tapauksessa saat jopa puolitettua sairastumisriskisi.


Syöpä voi alkaa parista mu
taatiosta yksittäi­sessä solussa, mutta johtaa vakavaan sairauteen. Suomen Syöpäyhdistyksen mukaan Suomessa sairastuu joka vuosi 27 000 ihmistä syöpään. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen arkipäivä yli sata suomalaista saa diagnoosin syövästä.

Syövän ehkäisyssä olennaisinta ovat ter­veelliset elintavat. Tupakoinnin välttäminen on ehdottomasti tehokk
ain keino. Kolmannes kai­kista syöpätapauksista johtuu tupakoinnista. Toinen kolmannes liitetään muihin elintapate­kijöihin. Koska et luultavasti tupakoi, kannattaa sinun miettiä suhdettasi alkoholiin, liikuntaan, painoon ja ruokailutottumuksiin.


Liikunnalla ruokaa suurempi vaikutus

Uusin syöpätutkimus tarjoaa nyt yllätyksen: ruokavaliolla ei luultavasti olekaan niin suurta merkitystä kuin tähän asti on luultu. Liikunnalla on luultavasti ruo­kavaliota merkittävämpi rooli syövän ehkäisyssä. Siksi tutk
ijat eivät enää nosta tiettyjä vihanneksia tai hedelmiä ihmelääkkeen asemaan eri syöpämuo­tojen ehkäisyssä. Niin yksinkertais­ta syövän ehkäisy ei valitettavasti ole, ja edelleenkin aiheeseen liittyy monia tuntemattomia tekijöitä.


"Huonot" geenit tai ei

On mahdotonta sanoa, miksi joku sairastuu syöpään, mutta naapuri ei, vaikka molemmat elävät terveellises­ti. Taustalla vaikuttaa myös yksilölli­nen perimä.
Syöpävaa­ransa voi minimoida, oli sitten sattunut syntyessään saamaan "huonot" geenit tai ei.


Vahvista puolustuskykyäsi syöpää vastaan

1. Liikunta antaa suo
jaa

Tehokkainta on harrastaa sellaista liikuntaa, joka aktivoi suuret lihasryhmät kuten jalka- ja pakaralihakset. Liikunta lisää elimistön immuunipuolustuksen luonnollisten tappajasolujen määrää veressä. Ne puolestaa
n tuohoavat syöpäsoluja.

2. Täysjyvää ja kasviksia


Kannattaa luopua uskomuksista, joiden mukaan jokin tietty vihannes, hedelmä tai marja olisi olisi erityisen tehokas syövän ehkäisyssä. On paljon tärkeämpää syödä mahdollisimman monipuolisesti.

3. Alkoholia vain pieni
nä annoksina

Alkoholia kannattaa nauttia vain erityisissä tilanteissa kohtuudella. Alkoholi olisi järkevintä nauttia aterian yhteydessä, koska silloin alkoholi imeytyy elimistöön hitaammin. Vaarallisinta on se, jos juo runsaasti yhdellä kertaa.


4. Painonhallinta kannattaa

Vatsarasva ei ainoastaan kohota syöpäriskiä, vaan lisää myös veritulppien, dementian ja masennuksen uhkaa. Mutta kaikenlainen ylipaino on syövän riskitekijä. Tärkein vastalääke on liikunta, sillä se vähentää haitallista vyötärörasvaa.Lähde: Kunto Plus 7/20
11, sivut 33-34.
HALLITSEEKO HUOLI ELÄÄMÄÄSI

Suomalaisista noin viisi prosenttia sairastaa yleis­tynyttä ahdistuneisuushäiriötä. Se oireilee voimakkaana ja pitkäaikaisena ahdistuk­sena - toisin kuin normaaliin elämään kuuluva huolestunei­suus, joka on yleensä lyhyt­aikaista. Sairauteen liittyvät myös fyysiset oireet, esimer­kiksi kivut, sydämentykytykset ja hengenahdistus.

- Yleistyneestä ahdistunei­suushäiriöstä voidaan puhua murehtimissairautena. Huoli on selkeästi liiallista ja koros­tunutta, ja se kestää yli kuusi kuukautta. Potilaan on vaikea rentoutua, sillä hän pelkää ko­ko ajan, että jotakin kauheaa tapahtuu. Kaikki tämä heiken­tää elämänlaatua ja työkykyä sekä kuormittaa ihmissuhteita, psykiatri Asko Niemelä Wellmind Terveys Oy:stä toteaa.

Oireilu alkaa yleensä 25 ikä­vuoden paikkeilla, ja sairau­den esiintyvyys nousee 50 vuoteen saakka. Sairastua voi iäkkäänäkin; yleistynyttä ahdistuneisuushäiriötä esiintyy
myös vanhuksilla. Naisilla sai­raus on kaksi kertaa yleisem­pää kuin miehillä.

- Altistavia tekijöitä ovat lä­hiomaisen yleistynyt ahdistuneisuushäiriö, fyysinen tai psyykkinen trauma, masennus sekä päihteet. Noin pu
olet po­tilaista kärsii myös muista ahdistuneisuushäiriöistä, kuten fobioista tai paniikkihäiriöstä.

Apua kannattaa hakea, sillä tarjolla on erilaisia hoitomuo­toja. Joskus pelkästään se, että oireille löytyy selitys ja sairau­delle nimi, merkitsee kään­nettä parempaan. Kun potilas alkaa ymmärtää ongelmaansa, hän oppii käsittelemään oirei­taan.


- Jos oma-apu ei riitä, voi­daan siihen yhdistää lää­kehoito ja psykoterapia. Lääkehoidollakaan ahdistuneisuusoireet eivät häviä heti, vaan oireiden lieventyminen vie muutamasta viikosta kuu­kauteen. Työkyvyn korjaan­tuminen voi kestää kolmesta kuukaudesta vuoteen.Lähde: Hyvä olon Kotilääkäri toukokuu 2011, sivu 12.
KYÄNI SUNRISE

Sain eilen Ruotsista tuttavaltani näytteeksi kaksi pussia Kyäni Sunrisea, joka on on kehitetty edistämään optimaalista terveyttä antamalla elimistölle tärkeitä vitamiineja sekä kivennäis- ja hivenaineita.

Eri ravintolähteistä tuotettu Kyäni Sunrisen vaikutus on moniulotteinen elimistön terveydelle. Sen lisäksi se maistuu todella hyvälle.

http://www.kyani.fi/sunrise.html

Jos haluat tilata kyänia suoraan Roger Jönssonilta Ruotsista, mene ensin osoitteeseen

https://extranet.securefreedom.com/KyaniSun/Shopping/ShoppingCart_Ask.asp?Cat=&ProductID=&NewCust=1&GoLogin=

Kirjoita siellä Distributor ID (or URL) -laatikkoon 168213. Ohjaudut sitten eteenpäin.
PÄIVÄN AJATELMA

Moni suostuisi kasvuun vaan ei kasvukipuihin.

http://positiivarit.fiEi kommentteja: