keskiviikko 27. huhtikuuta 2011

HOIKAKSI JA TERVEEKSI KIVIKAUDEN TAPAAN - OSA 2

Kivikauden elämä: t
erve mutta lyhyt

Paleoruokavalio
n arvostelijat muistut­tavat, että kivikaudella ihmisen elinikäodote oli keskimäärin 35 vuotta. Ly­hyt elämä ei kuitenkaan tarkoita, et­tä esi-isämme olisivat olleet meitä sai­raampia, päinvastoin. Arkeologisis­ta löydöistä on voitu päätellä, että ki­vikauden ihmiset olivat terveitä ja voi­makkaita ja selvästi nykyihmistä pa­remmassa kunnossa. Kivikautiset elin­olosuhteet olivat kuitenkin sellaiset, että vanhaksi oli vaikea elää.

Lapsikuolleisuus oli suurta, luunmur­tuma saattoi merkitä kuolemantuo­miota ja petoeläimet ottivat omansa. Kylmät talvet ja huono metsästysonni veivät nekin monta esivanhernpaamme ennenaikaiseen hautaan.

Arkeologisista kaivauksista saatua tie­toa on voitu täydentää tutkimalla ny­kymaailmassa eristyneissä oloissa
elä­viä metsästäjäkansoja, joiden elinta­vat ovat säilyneet lähes kivikautisina. Myös tällaisissa kansoissa äkkikuolema on luonnollinen osa elämää.Toi­saalta heimoissa tavataan myös kor­keaan ikään päässeitä yksilöitä, jot­ka nuoruuden vaarat vältettyään ovat jatkaneet elämäänsä terveinä ja reip­paina mahdollisesti jopa 80 vuoden ikään. Mikä mielenkiintoista, tällais­ten kansojen parissa kerrotaan harvoin kuolemaa edeltävistä pitkistä ja kivuli­aista sairausjaksoista, jotka olisivat tul­kittavissa syöväksi. Heidän maailmas­saan kuollaan terveenä.


35 tunnin kivikautinen työviikko


Kivikauden ihminen raatoi aamusta iltaan vain ruokaa hankkiakseen. Vai raatoiko? Nykyisin eläviä luonnonkanso­ja tutkineet tiedemiehet ovat kuitenkin toista mieltä: kivi­kautinen työviikko oli tuskin tyypillisen toimistotyönteki­jän viikkoa pidempi.

Kivikaudella työntekoon ar­vellaan kuluneen noin 35 tuntia viikossa. Aika ei kuitenkaan jakautunut tasai­sesti.Välillä metsästys vaati pitkiä työrupeamia: saalista jouduttiin jäljittamään ja an­sakuoppia kaivamaan monta päivää putkeen. Asuminen ja eläminen saattoivat edellyt­tää suurten kivien tai puun­runkojen raahaamista, ja vä­lillä asuinpaikkaa oli vaihdet­tava ja leirit muutettava uu­sille seuduille.

Valo.
Työnteko sovitettiin päivänvalon mukaan. Pohjolan talvessa vietettiin aikaa kylässä ja nukuttiin pitkään.
Paikallaan pysyttely säästi energiaa, eikä ulkotöihin ol­lut käytettävissä montakaan valoisaa tuntia.

Työnjako
oli sukupuolittu­nut. Naiset olivat perhe-elämän ankkureita, jotka hoiti­vat lapset ja keräsivät touk­kia,
marjoja ja muuta ruokaa kylän läheltä. He hoitivat ko­din ja pitivät leirin pystyssä, kun miehet olivat metsällä. Ruokailutottumuksiin lienee kuulunut välipalan nauttimi­nen aina, kun jotain sopivaa sattui olemaan tarjolla, mut­ta tutkijoiden mukaan oli ta­vallista myös paastota usei­ta tunteja kerrallaan esimer­kiksi silloin kun saalista jou­duttiin jäljittamään pitkään ja kauas.Talvisin ajankäyttö saattoi olla suunnitelmalli­sempaa ja ansalangoilla pyy­dystettyyn lihaan ja kesäl­lä kerättyihin varastoihin pe­rustuvat ateriat säännöllisiä.


Esivanhempiamme tyypillinen päivä
 • Tulenteko, ruuanlait­to, hygieniatoimet ym. leiripuuhat: 3 tuntia.
 • Metsästys ja ruuan keruu: 5 tuntia.
 • Vapaa-aika, seurus­telu, lasten kanssa leikkiminen: 6 tuntia.
 • Lepo, uni: 10 tuntia.

Lähde: Kunto Plus 6/2011, sivu 32.


Jatkuu huomenna ...

PÄÄSIÄISEN TREENIT

Koska elelen yksikseni, en mitenkään erityisemmin juhlia vietä, en myöskään pääsiäistä. Kuntoilujani määrittää terveyden- ja vireydentilani.

Perjantaina olo oli
nuhainen, joten siirsin sille tarkoitetun treenin lauantaihin.


Lauantai

Alkuverryttelyn (5 min crosstraineria ja muutama minuuttia raajojen ja kehon pyörittelyjä tai kuten hienommin sanotaa
n "dynaamista venyttelyä") jälkeen olivat tällä kertaa vuorossa punttiliikkeet selälle, reisille ja rinnalle. Tein sekä suoria että restpausesarjoja (esim. 9+3).

Selkä
 • leuanveto (TG+lt) verr. 10, 8 ja 6 / maks. 5, 5 ja 6 (pal. 1.5-2 min)
 • käsipainosoutu yhd. käd. 11, 10 ja 9+3 / 11, 10 ja 9+3 (pal. 45 s)
 • tangonpääsoutu yhd. käd. 15, 12+3 / 15, 12+3 (pal. 45 s)

Reidet
 • reisiojennus yhd. jal. (TG+lt) 21, 15 ja 12+3 / 25, 16 ja 13+4 (pal. 30 s)
 • frogkyykky (kp) 12 ja 10+3 (pal. 1 min)

Rinta
 • vipunosto maaten (kpt) 12 ja 8+2 (pal. 1 min)
 • leveä etunojapunnerrus (or) 21 ja 12+3 (pal. 45 s)

Lyhenteet: TG=Total Gym 1000 -monitoimilaite, lt=levytanko, kp(t)=käsipaino(t) ja or=ovirekki.

Jäähdyttelyn t
ein kevyellä viiden minuutin spinningillä ja suunnilleen samanmittaisella staattisella venyttelyllä. Kunkin venytyksen kesto oli vain viitisen sekuntia. Olen jo vuosia käyttänyt samaa venyttelyohjelmaa. Kokeilepa Sinäkin:

1. etureidet (2)

http://www.exrx.net/Stretches/Quadriceps/Standing.html

2. lonkan kouki
stajat, etureidet (2)
http://www.exrx.net/Stretches/HipFlexors/Standing.html

3. lonkan lähentäjät (2)
http://www.exrx.net/Stretches/HipAdductors/SideLunge.html

4. takareidet (2
)
http://www.exrx.net/S
tretches/Hamstrings/StandingBenchSingleLeg.html

5. takareidet (1)

http://www.protraining.fi/fitness/venyttely/fitvenjalat_7-12.htm
(kuva 8 / teen le
veällä jalka-asennolla)

6. pohkeet (2)
http://www.exrx.net/Stretches/Gastrocnemius/Wall.html

7. rinta (2)
http://www.exrx
.net/Stretches/PectoralisMinor/Doorway.html tai
http://www.exrx.net/Stretches/ChestGeneral/StraightArm.html

8. hartiat, hauikset (2)
http://www.exrx.net/
Stretches/DeltoidAnterior/Doorway.html

9. sivu- ja takahartiat (2)
http://www.exrx.net
/Stretches/DeltoidLateral/FixedBar.html

10. ojentajat (2)
http://www.exrx.net/Stretches/Triceps/Overhead.html

11. selkä (1)

http://www.exrx.net/Stretches/BackGeneral/FixedBar.html (teen
kahdella kädellä yhtäaikaa)

(2) = tee erikseen sekä vasemmalla että oikealla jalalla/kädellä.

Iltaisin ennen nukkumaanmenoa pyrin tekemään samat venyttelyt, mutta pidempinä. Esimerkiksi 45 sekunnin kestoisina kokonaisajaksi tule
e noin 20 minuuttia.


Sunnuntai

Sunnuntaina tein kolmen tunnin rauhallisen pyörälenkin Turun kupeessa sijaitsevaan Ruissalon saareen.

Tavoitteena oli saada liikuntaa, nauttia hienosta kevätsäästä ja ottaa reissun aikana mahdollisimman paljon kelvollisia luontokuvia.


Maanantai

Koska lauantaina järjestys oli selkä, reidet ja rinta, niin nyt tein liikkeitä seuraaville lihasryhmille: kaula, epäkkäät, hauikset ja kyynärvarret / vatsa ja pohkeet / hartiat ja ojentajat.

Tavanomaisen alkulämmittelyn (kts. lauantai) jälkeen punttitreeni suorine ja pudotussarjoineen (ps) oli:
 • päänosto maaten (levy otsalla) verr. 30 / maks.15 ja 10+8 (ps)
 • olankohotus (kpt) 8 ja 8+15 (ps)
 • hauiskääntö (lt) verr. 20 / maks. 10 ja 8+12 (ps)
 • rannekääntö (lt) verr. 20 / maks. 9 ja 7+7 (ps)
 • sit-ups (TG) 20 ja 20+12 (ps)
 • varpaillenousu (sl+kp) 17 ja 15+20 (ps)
 • vipunosto sivuilta (TG) 14 ja 9+8 (ps)
 • ranskal. punn. maaten (lt) 23 ja 13+6 (ps)

sl=steppilauta

Viiden päivän runsaamman energia- ja hiilihydraattimäärän jälkeen maanantaina alkoi uusi viiden päivän jakso. Nyt en syö lainkaan ruisleipää ja täysjyväriisiä ja hedelmä- ja vihannesmäärätkin ovat vähäisemmät. Hiilihydraatit tulevat aamun kaurapuurosta, parista hedelmästä päivällä ja illalla marjoista raejuuston joukossa.
PÄIVÄN AJATELMA

Ainoat ihmiset, joiden kanssa sinun
tulisi kilpailla paremmuudesta, ovat ne,
jotka ovat sinua joskus auttaneet.

J. Southard

http://positiivarit.fi


Ei kommentteja: