torstai 10. maaliskuuta 2011

ERIKOISRAJAJÄÄKÄRIT

Kuva: Ari Kokkonen

Tänään alkaa klo 19.20 TV2-kanavalta uusi kuusiosainen sarja, josta Vesa Häkli kirjoittaa Katso-lehdessä (9/2011, sivu 12):

"Poliisit- ja Pelastushelikopteri-
sarjojen tekijöiden kuusiosainen dokumenttisarja kertoo kuuden varusmiehen taipaleesta Suomen vaativimmassa varusmieskoulutuksessa.

Immolan varuskunnassa Imat­ralla ei ole sijaa rnammanpojille, heikkokuntoisille tai periksiantajatyypeille. Vaikka moni kutsuntaikäinen pyrkii pääsemään varusmiesvuodestaan helpolla, on ikäluokissa aina myös miehiä, jotka varta vasten haluavat mahdollisimman haastaviin tehtäviin. Kuutta tällaista urhoa seurataan dokumentaarisessa sarjassa Erikoisrajajääkärit.


Vilu, nälkä ja kipukynnyksen koet­telu ovat vastassa alokkaita, jotka ovat päässeet Suomen vaativimpaan varusmieskoulutukseen. Sietokyvyn äärirajoille vievän koulutuksen on tarkoitus tehdä miehistä kivenkovia taistelijoita.


Vuodessa kasvaa miehiä


Sarjan ensimmäisessä jaksossa tu­tustutaan kuuteen palveluksensa aloittavaan varusmieheen. Tapaam­me myös heidän vanhempiaan ja tyttöystäviään rnietteineen siitä, mi­ten pojat intissä pärjäävät, ja millai­sina he sieltä palaavat vuoden ku­luttua siviiliin.


Klanipaitä pakkautuu kasarmille totuttelemaan uudenlaiseen elämän­tapaan. Jo 50 kilon painoisen varustesäkin kantaminen varusvarastoIta tuvalle on osalle kova paikka, vaikka pääsykokeissa on koettu kovempaa­kin. Puolen vuoden takaisiin pääsy­kokeisiin palataan katsomaan, mi­tä rääkkiä kokelaat ovat joutuneet kestämään.


Koulutusta elämää varten

Elämästä varuskunnassa kertoo kat­sojille komppanian päällikkö, kaptee­ni Jukka Lukkari. Hänen mukaansa moni alokas tuntee olonsa varuskun­nassa aluksi pelokkaaksi ja arak­si ja saattaa oudoksua kovaa ja ku­ri
nalaista koulutuskulttuuria. Se on hänen mielestään vain luonnollista nuorille miehille, joista suurin osa on ensimmäistä kertaa pitkiä aiko­ja erossa kotipiiristään ja lähimmistään. Kolmen viikon peruskoulutusaika ei kuitenkaan olennaisesti eroa Suomen muiden varuskuntien perus­koulutuksesta.

Kapteeni Lukkari huomauttaa myös, että koska erikoisrajajääkärien kou­lutusyksikkö on pieni, siellä palvele­villa miehillä syntyy keskenään ta­vallista lujempi yhteishenki. Henkeä luovat myös yhteiset maastoharjoi­tukset. Vuode
n mittaan porukasta kouliintuu rajavartiolaitoksen reser­viä, jotka on koulutettu toimimaan kriisitilanteissa.

Sarjan miehekkäänä kertojaäänenä on Vares-tähti Antti Reini. Hän on rauhanajan palveluksesta va­pautettu mies, kuten artikkelin kir­joittajakin.
"
HYVÄSTI BMI – NYT LÖYDETÄÄN TOIMIVAMPI TERVEYSMITTARI

Monet terveydestään kiinnostuneet ovat tottuneet laskemaan BMI-arvonsa arvioidakseen, onko heidän painonsa sopivalla tasolla. Mutta BMI ei kerro oikeastaan mitään terveydentilasta.

Rasvaprosentin mittaus kertoo paljon BMI:tä luotettavammin terveydestäsi, sillä se paljastaa myös kehosi koostumuksen. Sinua ei "rankaista" lihaksistasi, jotka painavat enemmän kuin rasva.


Viisi toimivaa mittaustapaa


Esittelemme nyt viisi metodia, jotka ovat kaikki parempia kuin BMI ja kerromme menetelmien edut ja heikkoudet.1. Vyötärönympärys

Vyötärönympäryksen mittaaminen on hyvin käyttökelpoinen menetel­mä ylipainon arvioimiseen. Monet lääkäritkin suosivat mittanauhaa BMl-arvojen sijaan. Vyötärö paljastaa terveyden kannalta haitallisimman, vatsaan kertyneen rasvan.


Tee näin:
Aseta mittanauha
alimman kylkiluunja suoliluun yläreunan puoliväliin. Etsi oikea kohta vetämällä vatsaa sisään. Hengitä mittauksen aikana rennosti ja ota mitta normaalin uloshengityksen lopussa. Älä käytä napaa merkkinä, sillä sen paikka voi vaihdella lihomisen tai laihtumisen myötä.

Ota tämä huomioon:
Turvo­tus voi vaikuttaa mittaus­tulokseen. Tee mittaus, kun maha on tyhjä.

Tuloksen tulkinta: Naisille suositellaan alle 80 cm:n vyötärönympärystä (miehille alle 90-95), riippu­matta pituudesta tai iästä. 80-88 cm tarkoittaa lievää terveyshaittaa ja yli 88 huo­mattavaa terveyshaittaa.

Terveysmerkitys: 42. Tavallinen vaaka

Tavallinen vaaka antaa viitteitä ylipainosta, mutta vaaka ei kerro mitään siitä, kuinka paljon kehossa on terveellistä lihasmassaa tai vastaavasti epäterveellistä rasvaa.


Tee näin: Punnitse itsesi vaa'alla joka kerta samoissa olosuhteissa - mieluiten aamulla heti noustuasi sängystä ylös ja käytyäsi vessassa. Pidä vaaka aina samassa paikassa ja asetu seisomaan vaa'an astinlau­dalle samaan kohtaan.

Ota tämä huomioon:
Pa
inoosi vaikuttaa se, onko mahassasi paljon ruokaa tai nestettä. Yritä syödä, juoda ja liikkua samalla tavalla viikottaista punnitusta edel­tävänä päivänä. Tarkkaile painosi kehitystä. Painon ei tulisi heilahdella enempää kuin parisataa grammaa, kun nousetvaa'alle viisi kertaa peräkkäin.

Tuloksen tulkinta:
Vaa
ka kertoo vain vähän terveydestäsi, mutta jos painosi nousee, on kehoosi ehkä kertymässä rasvaa. Muista kuitenkin, että myös lihasten kasvu voi saada painon nousemaan. Jos alat yhtäkkiä kuntoilla ahkerasti, painosi voi nousta parikin kiloa, kun verivolyymi ja lihasmassa kasvavat.

Terveysmerkitys: 2
3. Ihopoimumittaus

Ihopoimumittaukseen tarvitaan erityispihdit, jotka pureutuvat napakasti ihopoimuun ja mittaavat sen paksuuden.

Tee näin:
Tarvitset avu
stajan, joka osaa käyttää pihtejä oikein. Siksi luotettava ihopoimumitta­us on mahdollista vain, jos sitä tarjotaan esimerkiksi kuntosalillasi. Monet personal trainerit käyttävät ihopoimumittausta. Yleensä ihopoimut mitataan nel­jästä kohdasta eri puolilta kehoa ja tulosten perus­teella saadaan arvioitua rasvaprosentti.

Ota tämä huomioon:
Jo
s rasva on jakautunut epäta­saisesti kehoon, esimerkiksi suurina määrinä selän tai lantion alueelle, mittaustuloksen tarkkuus kärsii.

Tuloksen tulkinta:
Ihopoimumittaus antaa melko paikkansa pitävän rasvaprosenttiarvion. Menetelmän heikkoutena on se, ettet saa tietää, onko rasva asettunut vaarallisesti vatsan alueelle.

Terveysmerkitys: 34. Bioimpedanssimittaus kotikäyttöön

Laite muistuttaa tavallis
ta vaakaa, mutta sen sisäänra­kennetut elektrodit lähet­tävät sähköisiä impulsseja kehon läpi. Niiden avulla laite mittaa muun muassa nesteen ja lihasten määrän kehossa ja määrittää sen perusteella rasvaprosentin.

Tee näin:
Sinun täytyy vain syöttää henkilökohtaiset tietosi laitteeseen, asettua vaaalleja antaa laitteen nii­tata. On kuitenkin tärkeää, että mittaus suoritetaan aina jokseenkin samoissa olosuhteissa. Mittaus on
hyvin herkkä esimerkiksi nestetasapainon heilahte­luille. Mittaa rasvaprosenttisi mieluiten aamulla ennen aamiaista. Olisi kuitenkin hyvä, jos olisit ollut ylhäällä jo ainakin tunnin ajan. Edel­tävänä päivänä ei kannata harrastaa rankkaa liikuntaa tai juoda alkoholia.

Ota tämä huomioon: Älä tee mittausta kuukautisten aikaan, sillä silloin kehossa voi olla enemmän nestettä ja mittaustulos vääristyy

Tuloksen tulkinta:
Tuloksen tarkkuus ei ole kovin hyvä.


Terveysmerkitys: 2
5. Bioimpedanssimittaus ammattilaiskäyttöön

Uusimmat sähköiset am­mattilaiskäyttöön suunni­tellut rasvaprosenttimittarit ovat melko tarkkoja. Niiden tekniikka on parantunut huomattavasti siitä, kun ensimmäiset versiot tulivat markkinoille.

Tee näin: Etsi käsiisi asian­tuntija, jolla on ammattilaislaitteisto. Kysele esimerkiksi kuntokeskuksesta. Laitteen tulee olla monitaajuusmittari, joka toimii lähettämällä impulsseja sekä käsien että jalkojen kautta.

Ota tämä huomioon:
Saat parhaat tulokset, jos mit­taus suoritetaan aamulla, ennen kuin olet syönyt, mutta kun olet ollut jalkeilla pari tuntia. Älä kuntoile juuri ennen mittausta ja jätä rankka urheilu väliin myös mittausta edeltäv
änä päivänä. Myös alkoholi ja epätyypillinen ruokailu edellisenä päivänä sekä kuukautiset voivat vaikuttaa tulokseen.

Tuloksen tulkinta:
Saat hyvin tarkan rasvaprosenttiarvion. Modernit laitteet mittaavat myös, miten ras­va on jakautunut kehossasi, joten saat käsityksen siitä, onko sinulla liikaa epäter­veellistä vatsa rasvaa.


Terveysmerkitys: 4
Lähde:


Kunto Plus 3/2011, sivut 63-64.


HENKILÖKOHTAINEN KUNTO-OPAS JUURI SINULLE

Kun tilaat minulta noin
100-sivuisen Kunto-oppaan, keho & mieli & ravinto tai osiakin siitä, saat samalla pituuteesi suhteutetun taulukon, josta mittanauhalla muutaman mitan perusteella Sinun on helppo määrittää rasvaprosenttisi ja seurailla sitä ilman kalliita laitteita tai ammattilaisten testejä.

Käy tutustumassa: http://kuntoguru.com
PÄIVÄN AJATELMA


Ne, jotka tuovat valoa toisten elämään, ovat juuri niitä,

jotka eivät kykene pitämään sitä itsellään.


James M. Barrie


http://positiivarit.fi

Ei kommentteja: