torstai 4. marraskuuta 2010

KILL ARMAN

Wikipedia toteaa Kill Arman -ohejlmasta:


Kill Arman
on suomalainen tositelevisio-ohjelma, jota esittää JIM-kanava. Arman Alizad on iranilaissyntyinen suomalainen vaatturi ja elämännautiskelija, joka haluaa parantaa elämäntapojaan ja tutustua vieraisiin kulttuureihin. Hän lähtee maailmalle treenaamaan taistelulajeja ja jokaisen jakson lopussa hän taistelee eri lajien mestareita vastaan.


http://fi.wikipedia.org/wiki/Kill_Arman

Omat kommenttini:

Vaikka en ole itse harrastanut tosissani mitään kamppailulajia, olen katsonut ja tulen katsomaan Kill Armanin jokaisen jakson, niin ensimmä
isellä kuin tällä toisellakin kaudella. Siihen on kolme syytä.

1. On mielenkiintoista nähdä miten täällä Suomessa "pintaliitoon" tottunut mies pärjäilee aivan erilaisissa ympyröissä. Perinteisissä itsepuolustukseen perustuvien kamppailulajien maissa kun on yleensä runsaasti köyhyyttä ja kurjuutta.

2. Ihailen Armanin rohkeutta hänen käydessään kamppailemaan lajien huippuja vastaan, jotka ovat harrastaneet sitä useimmiten lapsuudestaan asti ja vielä useita tunteja joka ainut päivä. Yhtään ottelua Arman ei ole onnistunut voittamaan, vaikka hänen vastustajansa eivät aivan tosissaan ole olleetkaan.


3. Arvostan noita lajeja, koska ne vaativat taitajaltaan taitoa, kuntoa, notkeutta, rohkeutta ja voimaakin.

http://www.jimtv.fi/ohjelmat/kill-arman/etusivu
http://killarman.com/

http://www.hs.fi/kulttuuri/artikkeli/Jimin+Kill+Arman+-sarja+on+myyty+jo+104+maahan/1135259553943
Ari Kokkonen
PERSOONALLISUUTTA KEHITTÄMÄSSÄ

Anna Takala
kertoo uusimman Bodaus-lehden artikkelissa muun muassa seuraavaa urheilijoiden psykkisestä valmennuksesta:


Merja Tuomolan
(urheilupsykologi) mukaan yksi ur­heilijan raskaimmista psyykkisistä kuormituksista ovat eri suunnista kohdistuvat odotukset ja paineet: valmennuksen, median, lajiliiton, urheilijan itselleen asettamat ta­voitteet ja se, miten nämä tavoit­teet saavutetaan kilpailutilanteis­sa. Psyykkinen valmennus voi auttaa urheilijaa oppimaan erilai­sia keinoja paineiden keskellä elä­miseen.


- Huippu-urheilija elää jatkuvas­ti hyvin vaativassa elämäntilan­teessa. Näin ollen psyykkisiä tai­toja tulisi kehittää koko ajan, jotta urheilija olisi sinut itsensä - sekä voittojensa ja tappioidensa - kanssa, hän sanoo.


Tuomola on sitä mieltä, että ur­heilijat tulisi saada harjoittamaan psyykkisiä taitoja, kute
n epäonnis­tumisista selviytymistä ja tasapai­non säilyttämistä, ennen kuin on­gelma on jo ehtinyt muodostua.

- Parempaan suoritukseen pyr­kiessään urheilija joutuu jatkuvas­ti haastamaan fyysisiä ja psyykki­siä voimavarojaan. Psyykkisen valmennuksen tavoitteena voi olla myös se, että urheilija oppii löytä­mään tasapainon levon ja harjoit­telun välille, hän selittää.


Näin voitaisiin ehkäistä louk­kaantumisia ja ylikuntoa.


- Erityisen tärkeää on tunnistaa omia vahvuuksia ja voimavaroja sekä tiedostaa tunteiden ja aja­tusten merkitys harjoittelussa ja kilpailemisessa, hän kertoo.


Sen jälkeen voi oppia esimer­kiksi itsensä rauhoittamisen tai­toa, joka on tärkeä liiallisen kilpai­lujännityksen hallinnassa sekä palautumisessa suorituksesta.


Psyykkinen valmennus voi olla mukana urheilijan itsensä kehittä­misen tukena koko urheilu-uran vä­lillä enemmän, välillä vähemmän.


Lähde: Bodaus 6/2010, sivu 40.


Tutustu myös:


http://users.jyu.fi/~jthyvama/lentis/psyyke.htm#urheilijan
http://www.skccc.fi/13
Ari Kokkonen
TILAA ITSELLESI HENKILÖKOHTAINEN KUNTO-OPAS

Kunto-opas, keho & mieli & ravinto
on noin 100-sivuinen paketti, joka sisältää Sinulle henkilökohtaisesti tehtyjen treeni- ja ravinto-ohjelmien ja runsaan perustiedon lisäksi myös psyykkiseen valmennukseen liittyvää asiaa. Lisää tietoa oppaasta ja sen osista löydät kotisivuiltani.


http://kuntoguru.comPÄIVÄN AJATELMA


Se mitä ajattelet, merkitsee elämässäsi enemmän

kuin mikään muu asia. Enemmän kuin mitä ansaitset,

enemmän kuin missä asut, enemmän kuin asemasi

yhteiskunnassa, ja enemmän kuin mitä kuka tahansa

ajattelee sinusta.


http://www.positiivarit.fi/

Ei kommentteja: